Software Eats the World.

Helge Høivik helge at oslomet.no
Tue Dec 29 14:47:01 CET 2020


Software Eats the World skrev Marc Andreessen I 2011. Det krevende og merkelige året fra mars 2020 til mars 2021 vil vise seg som en ny vri på denne skruen.

Universitet- og høyskoler, bibliotek og andre kunnskapsinstitusjoner domineres i økende grad av programvare. Man vil selvsagt ha sosial omgang og genuine møter mellom mennesker. Men produksjonslogikken som styrer institusjonene er forankret i det digitale. Formatene som bibliotekene håndterer er blitt slik. Brukernes omgang med dem styres i betydelig grad av datasystemer. Samlingsutvikling og markedsføring er en digital geskjeft.

Dette var lenge et spenningsfelt mellom analoge humanister som på 1990-tallet så det digitale som «neonlysende leketøy for Gutta Boys». Mulig det, og morsomt som det var biter det ikke lenger på den virkeligheten vi forholder oss til.

Hva gjør offentlige kunnskapsinstitusjoner nå? Har bibliotekene en klar og godt forstått digital strategi?

http://moocahuset.no/?p=25587

Helge Høivik

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201229/6a01ad52/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list