Emneord

Thomas Gramstad thomas at kunnskapsallmenning.no
Wed Dec 23 18:34:36 CET 2020


Ordet "kjønnsuttrykk" omfatter både kjønnsidentitet (både 
"vanlige" og mer sjeldne identiteter) og kjønn som "performance" 
uten identitet, og er derfor det mest generelle begrepet for alt 
som har med kjønn å gjøre.

Men homofili (som nok er et gangbart uttrykk ennå) hører inn 
under en annen kategori: seksuell orientering.

Men begge kategorier kan samles under paraplyen "kjønns- og 
seksualitetsmangfold".

https://www.foreningenfri.no/informasjon/begreper/

-- 
Thomas Gramstad
thomas at kunnskapsallmenning.no
"Briefly, nothing and nobody in The Culture is exploited."  -- Iain M Banks


On Wed, 23 Dec 2020, Claus Christian Hansen wrote:

> Hej
>
> Jeg sidder og rydder op i modtagne bøger fra Kulturfondet. Det er lidt 
> forskelligt men jeg prøver at få læst lidt i og om bøgerne, når jeg nu har 
> dem i hånden. Kaster et hurtigt blik på katalogiseringen og opstilling.
>
> I dag kom jeg så til at se på Geir Gulliksens bog «Bli snill igjen». Den har 
> fået flere emneord, bl.a. homofili.
>
> Det er jo et godt indarbejdet emneord i vore kataloger men er tiden ikke ved 
> at løbe fra det? Jeg har dog ikke forslag til alternativt ord.
>
> LGBT?
> Kønsidentitet?
>
> Med vennlig hilsen
>
> Claus Christian Hansen
> Biblioteksjef
>
> Biblioteket  | Oppdal Kulturhus KF  | Inge Krokanns vei 2   | 7340 Oppdal  |
> 72401522  | 91187238 | 
> claus.hansen at oppdal.kommune.no<mailto:claus.hansen at oppdal.kommune.no> 
> www.oppdalkulturhus.no<http://www.oppdalkulturhus.no>
>


More information about the Biblioteknorge mailing list