Re: Privatisering i høyere utdanning i Norge (2)

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sat Dec 19 08:07:08 CET 2020


Del 1: Om strategisk valg av elæringsløsning: http://moocahuset.no/?p=25065
________________________________
From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of Helge Høivik via Biblioteknorge <biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>
Sent: Saturday, December 19, 2020 8:00:55 AM
To: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Subject: Privatisering i høyere utdanning i Norge (2)

Covid-19-epidemien har demonstrert nye læringsformer. Men er det markedsmekanismer og profitt som blir styrende?

Dette er kanskje for de spesielt interesserte på denne lista, men jeg vil oppfordre Bibliotek-Norge til å følge med i svingene. Universitets- og skolebibliotekene spiller en nøkkelrolle.

Del 2: Om UB-enes (manglende?) deltakelse i digital utdanning. Legg vekt på det dokumentfaglige, det faglitterære og digital samlingsutvikling. Videoinnlegg med OsloMet som eksempel: https://youtu.be/Xcr_36FWiKw


Helge Høivik

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201219/19751d06/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list