Privatisering i høyere utdanning i Norge? (1)

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sat Dec 19 07:55:13 CET 2020


Covid-19-epidemien har demonstrert nye læringsformer. Men er det markedsmekanismer og profitt som blir styrende?

Dette er kanskje for de spesielt interesserte på denne lista, men jeg vil oppfordre Bibliotek-Norge til å følge med i svingene. Universitets- og skolebibliotekene spiller en nøkkelrolle.

Del 1: Om strategisk valg av elæringsløsning: http://moocahuset.no/?p=25065

Helge Høivik


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201219/30a2b05e/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list