Stor framgang for åpne digitale læringsressurser. Bibliotekene må på banen

Helge Høivik helge at oslomet.no
Wed Dec 16 21:45:17 CET 2020


I det lille format kan vi feire at antall unike registrerte brukere av Bokskapet ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet traff nådde 28.000. De siste 4 kom på i løpet av dagen den 16. desember 2020.

Dette er selvsagt del av en internasjonal tendens der MOOC-liknende løsninger har fosset fram.

EdX fra MIT og Harvard med støtte fra alle de tunge internasjonale universitetene (35 mio); og Open Source-avledningen Open edX (55 mio) med sine 90 mio brukere, er nå størst i verden i denne kategorien. Veksten 2020 var på hhv 10 og 15 mio.

Det gjenspeiler Covid-19-tiltakene. Det er også del av den nye normalen.

Dette satses det på fra Kunnskapsdepartementene, DIKU som har lyst ut 132 millioner kroner med frist 22. mars 2021, universitetene og mange ulike fagmiljøer.

Fra starten har Bokskapet visst at de store volumene med åpne læringsressurser telles i hundrevis og etterhvert tusenvis av titler. De bygges og forfattes på et grunnlag av ti-tusenvis og etterhvert hundre-tusener underliggende læringsobjekter som korte videoforelesninger, animasjoner, interaktive oppgaver, lydspor & podcasts, stillbilder og annet.

Det må kurateres. Det er samlingsutvikling.

Like lite som at Norge greier seg med bare ett sentralt Nasjonalbibliotek (som også er svært nyttig), kan vi greie oss med kun et enkelt nasjonalt digitalbibliotek driftet av Unit (som også er svært nyttig).

Det går bare ikke.

Vi som har jobbet med denne problemstillingen 2015-2020, og vi som har forsket og undervist på området siden 1980-tallet vet jo det.

Her må bibliotekene nå kjenne sin besøkelsestid.  Det står nå en prinsipiell strid om dette ved OsloMet.

Den har betydning for alle.

Mer på http://moocahuset.no/?p=25286

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201216/c865164e/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list