Frysing av media pga skjeggkre

Anne Vasstrand anne.vasstrand at hareid.kommune.no
Wed Dec 16 11:53:27 CET 2020


Hei!
Vi har hatt skjeggkre på biblioteket nokre år, - har skadedyrfirma inne for å prøve å bekjempe problemet og vi ser at det har begrensa det vi ser av skjeggkre i alle fall. I løpet av våren skal vi flytte inn i heilt nye biblioteklokale og kommuneleiinga ønsker at vi skal fryse heile samlinga vår før innflytting. Dei er redd for at vi skal ta med oss skjeggkre til nybygget…

Er det bibliotek der ute som har gått til det skrittet å fryse heile samlinga si før flytting, så er vi veldig interessert i å få kontakt.
Har de synspunkt rundt dette, så vil vi svært gjerne høyre dei også☺


Med vennleg helsing

Anne Vasstrand | biblioteksjef
Hareid folkebibliotek
Telefon: 70095095
Mobil: 92403931
[Hareid kommune grafikk]

www.hareid.kommune.no


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201216/d246f94a/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5495 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201216/d246f94a/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list