Festskrift til Ragnar Audunsson lansert i dag

Lars Egeland larse at oslomet.no
Tue Dec 15 13:53:59 CET 2020


ABM-media har i dag lansert boka:
Rød mix - Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger.
Av Sunniva Evjen, Heidi Kristin Olsen og  Åse Kristine Tveit (red.)
Gjennom nærmere 40 år har Ragnar Audunson undervist, forsket og ledet ved Norges største bibliotekarutdanning, og medvirket til at denne utdanningen har utviklet seg fra en fagskole til et vitalt akademisk sted for læring, faglig utvikling og forskning. Festskriftet belyser ulike sider ved hans virke, men inkluderer også artikler som viser mangfoldet ved instituttet han har virket ved. Blant annet finner vi artikler som undersøker typiske bibliotekfaglige og litteratursosiologiske problemstillinger, som kunnskapsdeling, lesersosiologi, bibliotekhistorie og -politikk, men også tekster som overskrider det bibliotekfaglige, som undersøkelser av museumsdebatt, av nordisk arkivforskning og av Jakob Sandes diktning. Festskriftets forfattere er en miks av forskere med ulik bakgrunn, de fleste er å finne blant Ragnars kolleger ved OsloMet, noen bidrag er skrevet av gode samarbeidspartnere fra Universitetet i Tromsø, Universitetet i København og Högskolan i Borås.
Festskriftet inneholder 15 artikler, en sang og en bibliografi over Ragnar Audunsons forskning.
Boka koster 350 kr og kan bestilles via ABM-media:

Rød mix - Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. - ABM-Media as (abm-media.no)<https://abm-media.no/produkt/rod-mix/>

Boka er også lagt ut åpent og kan leses på OsloMets skriftseries nettsider:
Rød mix - Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger | Skriftserien (oslomet.no)<https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/710>


Hilsen Lars Egeland
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201215/28b7d6d5/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list