Ledig stilling som bibliotekleder på Hamarøy

Mari Hopland hopland.mari at gmail.com
Mon Dec 14 09:26:45 CET 2020


Hei, Biblioteknorge!

Hábmera suohkan- Hamarøy kommune har ledig 100% stilling som bibliotekleder.
<https://201609.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4321978164?language=nb&link_source_id=0>
Vi søker en bibliotekleder som kan utvikle og drifte Hábmera girjjevuorkkà-
Hamarøy bibliotek/ i samsvar med lov om folkebibliotek. Hábmera
girjjevuorkka-Hamarøy bibliotek/er et aktivt og fremtidsrettet
kombinasjonsbibliotek. Hovedbiblioteket ligger på Oppeid, og det er en
filial på Drag. Bibliotekene er i en omorganiseringsprosess etter
kommunesammenslåingen i 2020, og ny bibliotekleder vil få ansvar for å
finne gode driftsmodeller for kommunen fremover.

Fast 100% stilling i vakre Hamarøy, med Hamsunsenteret som nabo, landets
eneste lulesamiske forvaltningskommune, på kombinasjonsbibliotek med
videregående og grunnskole. Mørketid og midnattssol. Livet er mer enn jobb,
og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om stillingen eller livet på Hamarøy.


Varrudagáj / Med vennlig hilsen

Mari Hopland

Girjjevuorkájjådediddje / Bibliotekleder
Tlf. skranke: 907 56 773 Mobil: 988 38 545
www.hamaroy.kommune.no/bibliotek
<https://www.hamaroy.kommune.no/hamaroey-bibliotek.511346.no.html>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201214/ee1bf94f/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list