Møre og Romsdal fylkesbibliotek har ledig vikariat!

One Marthe Jostad Vik one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no
Thu Dec 10 14:31:51 CET 2020


Møre og Romsdal fylkesbibliotek har ledig vikariat som rådgivar i 100% stilling, i perioden 01.02.21-31.12.21 med moglegheit for vidare engasjement.

Hovudoppgåvene vil vere rådgivings- og utviklingsoppgåver for bibliotekfeltet. Den som blir tilsett skal legge til rette for kompetanseheving, kunnskapsoverføring og god informasjonsflyt. Rådgivaren skal jobbe på tvers av fagfelt og legge til rette for prosjekt i samhandling med biblioteka i fylket.
Rådgivaren får i oppgåve å rettleie om og følgje opp bibliotekstatistikk, samt hovudansvar for rådgiving og utvikling knytt til kunnskapsorganisasjon og gjenfinning. Vedkommande må vere førebudd på å løyse andre oppgåver som følgje av omprioriteringar i seksjonen.

For meir informasjon om stillinga: https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/4621?1

One Marthe J. Vik
fagansvarleg bibliotekutvikling
kulturavdelinga - fylkesbiblioteket
Møre og Romsdal fylkeskommune

Tlf. 71 28 05 07
one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no<mailto:one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no>
mrfylke.no<http://www.mrfylke.no/>-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201210/512f1ecf/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list