Online besøksteller

Tove Utengen Tove.Utengen at hol.kommune.no
Thu Dec 10 08:46:06 CET 2020


Hei

Er det noen som har god erfaring med online besøksteller, eller andre tellere som kan sortere på dag/klokkeslett, og som gjerne er nøyaktig i tellingen, og ikke tar med vesker, armer og den slags.

I så fall: hva slags teller, hvilken leverandør og til hvilken pris ca. (inkl. eventuelle lisenskostnader)?

Med hilsen fra

Tove Utengen
Biblioteksjef - Hol folkebibliotek

Tlf: 32 09 66 43 | Mob: 452 02 748
E-post: tove.utengen at hol.kommune.no<mailto:tove.utengen at hol.kommune.no>
www.hol.kommune.no<http://www.hol.kommune.no/> | www.hallingdalsbiblioteka.no<http://www.hallingdalsbiblioteka.no/>
[Bruk i e-postsignatur - 3 logoer]
P Tenk på miljøet - ikke print meg!

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201210/a5987580/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8246 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201210/a5987580/attachment.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list