Vise om Prillar-Guri

Eva Sauvage Eva.Sauvage at usn.no
Thu Dec 10 08:41:41 CET 2020


Hei og tusen takk for alle de gode svarene jeg har fått! I tilfelle flere er interessert å se svarene om Prillar-Guri har jeg sammenfattet dem her:


·     I flg. Diktbasen<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdikt.bib.no%2Fcgi-bin%2Fwebsok-dikt%3Ftnr%3D72735&data=04%7C01%7CEva.Sauvage%40usn.no%7Ce79f043a78c448c014d308d89c50077c%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637431214816801422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xjNnkKPLziHKNA69nzfy5FjO%2BJIkmR57s%2BNn3%2Fj4aBc%3D&reserved=0> skal diktet stå i boka : Med skogen omkring mig : digte, Landstad, Magnus Brostrup (Kristiania Chr Dybwad 1913), s.48

·     Det ser ut som diktet kan være laget spesielt for Aftenposten i 1912: https://www.nb.no/items/2e53d02930a8d913ecd70bbe56e8db4c?page=0&searchText="at<https://www.nb.no/items/2e53d02930a8d913ecd70bbe56e8db4c?page=0&searchText=%22at>

·     En annen versjon av den gamle visa um slaget i Kringom 1612 ble nedskrevet av Kr. P. Åsmundstad, som hadde funnet visa på en gård i Nord-Fron, og trykket i 'Årbok for Dølaringen 1932'. http://www.kringen1612.no/Slaget_i_Kringom_1612.htm<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kringen1612.no%2FSlaget_i_Kringom_1612.htm&data=04%7C01%7CEva.Sauvage%40usn.no%7Cdd1bd605ab2446c36a8d08d89c500357%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637431215437144030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qsx%2BcIWrlzMUYl0rK7Ba8lnRxx2KVHuuN9QvbhPb5hw%3D&reserved=0>

Da ha vi funnet mye til masterstudenten. Takk igjen for alle gode svar!


Eva Sauvage
-
Universitetsbibliotekar
Biblioteket Vestfold

Tel: +47 31 00 85 67
eva.sauvage at usn.no<mailto:eva.sauvage at usn.no>
www.usn.no<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.usn.no%2F&data=02%7C01%7CRobin.Johansson%40wolterskluwer.com%7Ce5ab1b663cb64a535dc308d78454e04e%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637123372394676723&sdata=LJM4N2guO2x1L7dwY3PRaKixLvQ6JnC1iTpjITT%2Feo8%3D&reserved=0>
[cid:edb40ef3-2d01-4bc6-9ca6-32e9a5a35cf7]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201210/e9ffa953/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5951 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201210/e9ffa953/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list