Vise om Prillar-Guri

Eva Sauvage Eva.Sauvage at usn.no
Wed Dec 9 09:44:26 CET 2020


Hei! Jeg har fått et referansespørsmål fra en masterstudent som vi ikke klarer å finne ut av. Er det noen på denne lista som kan hjelpe? Studenten trenger informasjon om hvor en vise, samlet inn av Magnus B. Landstad, opprinnelig var trykt. Hun har funnet visa på ei nettside, men der mangler bibliografisk informasjon. Bla et stykke ned på nettsiden for å finne den, der det står: Prillar-Guri (av Magnus B. Landstad) http://www.kringen1612.no/Litteratur.htm#Thomas_Michell<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kringen1612.no%2FLitteratur.htm%23Thomas_Michell&data=04%7C01%7CEva.Sauvage%40usn.no%7C945d7fc4a97445d441ff08d89aabb8b3%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637429409615178035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sfM7%2FgoVTtU7f1sXbAHxwHZgsj2lcmn6XYYFuYsP63U%3D&reserved=0>
Vi har konsultert redaktøren for den nye samleutgaven av Norske folkeviser av Landstad, men han kjenner ikke til dette diktet. Han foreslår at den kan ha vært trykt i en avis eller tidsskrift. I flg Halvorsens forfatterleksikon kan visa være av dem som ikke er kommet i bokform men bare i aviser eller tidsskrifter.  Her foreslås  Skillings-magazin, Morgenbladet, Christianiaposten, Den norske tilskuer, Rigstienden, For arbeidsklassen, For fattig og rik, For huslig andakt eller Norsk kirketidende.
Se ref. her https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2006112001058?page=431&searchText=Landstad<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nb.no%2Fitems%2FURN%3ANBN%3Ano-nb_digibok_2006112001058%3Fpage%3D431%26searchText%3DLandstad&data=04%7C01%7CEva.Sauvage%40usn.no%7C4f720f63862a46c2422508d89b580193%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637430149568951623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oaJeR8pjDLIie41B2Nb%2FVPWNculss7jpMaHHyOYVtJY%3D&reserved=0>
Er det noen som har eldre samlinger som kan hjelpe?

Mvh

Eva Sauvage
-
Universitetsbibliotekar
Biblioteket Vestfold

Tel: +47 31 00 85 67
eva.sauvage at usn.no<mailto:eva.sauvage at usn.no>
www.usn.no<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.usn.no%2F&data=02%7C01%7CRobin.Johansson%40wolterskluwer.com%7Ce5ab1b663cb64a535dc308d78454e04e%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637123372394676723&sdata=LJM4N2guO2x1L7dwY3PRaKixLvQ6JnC1iTpjITT%2Feo8%3D&reserved=0>
[cid:edb40ef3-2d01-4bc6-9ca6-32e9a5a35cf7]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201209/913ab326/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5951 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201209/913ab326/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list