Stillingsutlysning: Førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Tor Arne Dahl torad at oslomet.no
Wed Dec 9 09:29:39 CET 2020


Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet utlyser en midlertidig stillinger som førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap tilknyttet forskergruppen Litteratur- og kulturformidling (LITKULT).

Søknadsfrist: 10. januar 2021.

Utlysningstekst: <https://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/foersteamanuensis-i-bibliotek-og-informasjonsvitenskap>


Tor Arne Dahl
Instituttleder

--
Tor Arne Dahl
OsloMet - storbyuniversitetet
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201209/fc34641d/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list