Hvem laget denne plakaten?

Jorun I.H. photo.obscura at gmail.com
Thu Dec 3 22:34:15 CET 2020


Jeg har ikke lest gjennom all responsen her, for jeg har vært opptatt med å
rusle ned den digitale minnelunden i jakten på et bilde jeg tok av mitt
barndoms bibliotek, nemlig Engerdal folkebibliotek. Jeg var nemlig ganske
sikker på at de, enten av nostalgi eller latskap (?), har bevart og ikke
minst fortsatt å bruke dette skiltet i litt (men ikke helt, ser jeg nå)
samme stil, akkurat sånn som jeg selv husker det på åttitallet. Til slutt
fant jeg bildet, det tok jeg i 2014. Det er ikke et svar på spørsmålet, men
det er jo i sannhet en kuriositet!

Vh
Jorun Husdal


tor. 3. des. 2020 kl. 22:05 skrev Anders Ericson <frilanders at gmail.com>:

> Interessant med propaganda!
>
> Sigurd Skirbekk skriv på SNL: «Det var ikke før etter andre verdenskrig at
> ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av
> ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph
> Goebbels».
>
> Men eg som har vore med så lenge at 2-3 generasjonar bibliotekarar er
> blitt pensjonerte, medrekna meg sjølv, hugser at ordet framleis levde i
> tydinga PR/marknadsføring. Nokre av dei i høge posisjonar (eg kunne nemnt
> namn) som var «godt vaksne» på 70-talet, og som hadde vakse opp før krigen,
> brukte ordet om PR for biblioteka. Og med skarp R og demonstrativt trykk på
> nest siste stavinga.
>
> Og det var desse som dominerte på trykk. Eit søk i Bok og bibliotek på
> nb.no gir 7 treff i perioden 1930-39 (tidsskriftet starta rett nok først
> i -35) og 24 i 1960-69. Og mange av dei 24 var i ikkje i den
> nedsetjande tydinga.
> Ein form for trass mot nymotens «PR»?
>
> Helsing
> Anders Ericson
> +4797775170
> https://bibliotekettarsaka.com
>
>
> tor. 3. des. 2020 kl. 21:58 skrev Anders Ericson <frilanders at gmail.com>:
>
>> Interessant med propaganda!
>> Sigurd Skirbekk skriv på SNL: «Det var ikke før etter andre verdenskrig
>> at ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av
>> ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph
>> Goebbels». Men eg som har vore med så lenge at 2-3 generasjonar
>> bibliotekarar er blitt pensjonerte, medrekna meg sjølv, hugser at ordet
>> framleis levde i tydinga PR/marknadsføring. Nokre av dei i høge
>> posisjonar (eg kunne nemnt namn) som var «godt vaksne» på 70-talet, og som
>> vaks opp før krigen, brukte ordet om PR for biblioteka.
>> Og det var desse som dominerte på trykk. Eit søk i Bok og bibliotek på
>> nb.no gir 7 treff i perioden 1930-39 (tidsskriftet starta rett nok først
>> i -35) og 24 i 1960-69. Og mange av dei 24 var i ikkje i den
>> nedsetjande tydinga.
>> Ein form for trass mot nymotens «PR»?
>>
>> Helsing
>> Anders Ericson
>> +4797775170
>> https://bibliotekettarsaka.com
>>
>>
>> tor. 3. des. 2020 kl. 18:07 skrev Arnhild Tveikra via Biblioteknorge <
>> biblioteknorge at hotell.nuug.no>:
>>
>>> Hei
>>>
>>> Artig å lese om dette for oss i dagens Trøndelag fylkesbibliotek.
>>> Et innsyn på NBs nettbibliotek i boka som var en hovedoppgave ved
>>> Statens bibliotekskole i 1977 av nevnte Øivind Eltervåg m.fl., viser at
>>> PR-materialet fra Biblioteksentralen var laga for plakater, bæreposer,
>>> klistremerker, m.m.
>>> Og at man i 1974 kunne kalle en PR-aksjon for propagandauke for
>>> folkebibliotekene.
>>>
>>>
>>>
>>> Vennlig hilsen
>>>
>>> Arnhild Tveikra
>>>
>>> Trøndelag fylkesbibliotek
>>>
>>>
>>>
>>> *Fra:* Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no> *På vegne
>>> av *ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
>>> *Sendt:* onsdag 2. desember 2020 12:07
>>> *Til:* ragnhild at bamble.folkebibl.no;
>>> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>>> *Emne:* SV: Hvem laget denne plakaten?
>>>
>>>
>>>
>>> Takk! Den studentoppgaven du linket til er jo skrevet av min kollega
>>> Øivind Eltervåg ved Sandnes bibliotek, jeg skal spørre ham! :-) ​
>>>
>>>
>>>
>>> Mvh Ebbe Helberg
>>>
>>> Filialleder/litteraturformidler
>>>
>>> Tlf 51625256
>>>
>>> Riska bibliotek
>>>
>>> https://sandnesbibliotek.no/riska/
>>> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsandnesbibliotek.no%2Friska%2F&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606584072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OGMLBr4Vu%2FlB%2B7EG4jtmQHJCMD91TtIB%2FGueuiehY0s%3D&reserved=0>
>>>
>>> https://www.facebook.com/riskabibliotek
>>> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606584072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uJyvHX%2BIhZhTQZr5j%2FUVujTxAawWLew3JqUjnYaVaac%3D&reserved=0>
>>> ------------------------------
>>>
>>> *Fra:* Ragnhild Brænd <ragnhild at bamble.folkebibl.no>
>>> *Sendt:* 2. desember 2020 11:17
>>> *Til:* Helberg, Ebbe; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>>> *Emne:* SV: Hvem laget denne plakaten?
>>>
>>>
>>>
>>> Hei
>>>
>>>
>>>
>>> Laget i forbindelse med en PR-aksjon i Trøndelag-fylkene sto det i Bok
>>> og bibliotek 1974:
>>>
>>>
>>> https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=19&searchText="du
>>> har jo biblioteket" og
>>> https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=45&searchText="du
>>> har jo biblioteket".
>>>
>>>
>>>
>>> Kanskje mer informasjon å hente i denne boka:
>>> https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016051208086
>>> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.nb.no%2FURN%3ANBN%3Ano-nb_digibok_2016051208086&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mm9m3oc4W0XesliAJU44r6OVWiBq6EhnvHjDNFcaRjU%3D&reserved=0>
>>> ?
>>>
>>>
>>>
>>> *Med vennlig hilsen *
>>>
>>> *Bamble bibliotek og litteraturhus*
>>>
>>> *Ragnhild Brænd*
>>>
>>> Telefon: 35 96 56 50
>>>
>>> E-post: skranke at bamble.folkebibl.no
>>> Hjemmeside: http://www.bamble.kommune.no/bibliotek
>>> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bamble.kommune.no%2Fbibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GnjRmtk0E7jSn%2B%2B3GlAM7BlZBc3KkFrf00s1%2BO5kWLQ%3D&reserved=0>
>>>
>>>
>>>
>>> [image: logoliten]
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> *Fra:* Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no> *På vegne
>>> av* ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
>>> *Sendt:* onsdag 2. desember 2020 10:36
>>> *Til:* biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>>> *Emne:* Hvem laget denne plakaten?
>>>
>>>
>>>
>>> Hei!
>>>
>>>
>>>
>>> Hvem var det som laget/tegnet/designet denne plakaten?
>>>
>>>
>>>
>>> Produsert av biblioteksentralen ser jeg, men når?  Har sett designen på
>>> plastposer og, ganske nylig av en ivrig bibliotekbruker som fortsatt hadde
>>> posen liggende faktisk!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Mvh Ebbe Helberg
>>>
>>> Filialleder/litteraturformidler
>>>
>>> Tlf 51625256
>>>
>>> Riska bibliotek
>>>
>>> https://sandnesbibliotek.no/riska/
>>> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsandnesbibliotek.no%2Friska%2F&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606604063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhoyGIKjkSiQocqSiM%2F65ngV7X3mSin4UE4CwMogM%2Fk%3D&reserved=0>
>>>
>>> https://www.facebook.com/riskabibliotek
>>> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606604063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wjl20jsUv0VsRnzR1a7QWj6coRE7jBKj%2BIbyG90%2Fpg8%3D&reserved=0>
>>> --
>>> Biblioteknorge mailing list
>>> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>>> https://hotell.nuug.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>>>
>> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> https://hotell.nuug.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/0746a224/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8862 bytes
Desc: not available
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/0746a224/attachment-0003.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 39856 bytes
Desc: not available
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/0746a224/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2014-04-22 12.56.12.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3399501 bytes
Desc: not available
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/0746a224/attachment-0005.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list