Hvem laget denne plakaten?

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Thu Dec 3 21:58:06 CET 2020


Interessant med propaganda!
Sigurd Skirbekk skriv på SNL: «Det var ikke før etter andre verdenskrig at
ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av
ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph
Goebbels». Men eg som har vore med så lenge at 2-3 generasjonar
bibliotekarar er blitt pensjonerte, medrekna meg sjølv, hugser at ordet
framleis levde i tydinga PR/marknadsføring. Nokre av dei i høge
posisjonar (eg kunne nemnt namn) som var «godt vaksne» på 70-talet, og som
vaks opp før krigen, brukte ordet om PR for biblioteka.
Og det var desse som dominerte på trykk. Eit søk i Bok og bibliotek på nb.no
gir 7 treff i perioden 1930-39 (tidsskriftet starta rett nok først i -35)
og 24 i 1960-69. Og mange av dei 24 var i ikkje i den nedsetjande tydinga.
Ein form for trass mot nymotens «PR»?

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tor. 3. des. 2020 kl. 18:07 skrev Arnhild Tveikra via Biblioteknorge <
biblioteknorge at hotell.nuug.no>:

> Hei
>
> Artig å lese om dette for oss i dagens Trøndelag fylkesbibliotek.
> Et innsyn på NBs nettbibliotek i boka som var en hovedoppgave ved Statens
> bibliotekskole i 1977 av nevnte Øivind Eltervåg m.fl., viser at
> PR-materialet fra Biblioteksentralen var laga for plakater, bæreposer,
> klistremerker, m.m.
> Og at man i 1974 kunne kalle en PR-aksjon for propagandauke for
> folkebibliotekene.
>
>
>
> Vennlig hilsen
>
> Arnhild Tveikra
>
> Trøndelag fylkesbibliotek
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no> *På vegne
> av *ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
> *Sendt:* onsdag 2. desember 2020 12:07
> *Til:* ragnhild at bamble.folkebibl.no; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> *Emne:* SV: Hvem laget denne plakaten?
>
>
>
> Takk! Den studentoppgaven du linket til er jo skrevet av min kollega
> Øivind Eltervåg ved Sandnes bibliotek, jeg skal spørre ham! :-) ​
>
>
>
> Mvh Ebbe Helberg
>
> Filialleder/litteraturformidler
>
> Tlf 51625256
>
> Riska bibliotek
>
> https://sandnesbibliotek.no/riska/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsandnesbibliotek.no%2Friska%2F&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606584072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OGMLBr4Vu%2FlB%2B7EG4jtmQHJCMD91TtIB%2FGueuiehY0s%3D&reserved=0>
>
> https://www.facebook.com/riskabibliotek
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606584072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uJyvHX%2BIhZhTQZr5j%2FUVujTxAawWLew3JqUjnYaVaac%3D&reserved=0>
> ------------------------------
>
> *Fra:* Ragnhild Brænd <ragnhild at bamble.folkebibl.no>
> *Sendt:* 2. desember 2020 11:17
> *Til:* Helberg, Ebbe; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> *Emne:* SV: Hvem laget denne plakaten?
>
>
>
> Hei
>
>
>
> Laget i forbindelse med en PR-aksjon i Trøndelag-fylkene sto det i Bok og
> bibliotek 1974:
>
>
> https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=19&searchText="du
> har jo biblioteket" og
> https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=45&searchText="du
> har jo biblioteket".
>
>
>
> Kanskje mer informasjon å hente i denne boka:
> https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016051208086
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.nb.no%2FURN%3ANBN%3Ano-nb_digibok_2016051208086&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mm9m3oc4W0XesliAJU44r6OVWiBq6EhnvHjDNFcaRjU%3D&reserved=0>
> ?
>
>
>
> *Med vennlig hilsen *
>
> *Bamble bibliotek og litteraturhus*
>
> *Ragnhild Brænd*
>
> Telefon: 35 96 56 50
>
> E-post: skranke at bamble.folkebibl.no
> Hjemmeside: http://www.bamble.kommune.no/bibliotek
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bamble.kommune.no%2Fbibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GnjRmtk0E7jSn%2B%2B3GlAM7BlZBc3KkFrf00s1%2BO5kWLQ%3D&reserved=0>
>
>
>
> [image: logoliten]
>
>
>
>
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no> *På vegne
> av* ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
> *Sendt:* onsdag 2. desember 2020 10:36
> *Til:* biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> *Emne:* Hvem laget denne plakaten?
>
>
>
> Hei!
>
>
>
> Hvem var det som laget/tegnet/designet denne plakaten?
>
>
>
> Produsert av biblioteksentralen ser jeg, men når?  Har sett designen på
> plastposer og, ganske nylig av en ivrig bibliotekbruker som fortsatt hadde
> posen liggende faktisk!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Mvh Ebbe Helberg
>
> Filialleder/litteraturformidler
>
> Tlf 51625256
>
> Riska bibliotek
>
> https://sandnesbibliotek.no/riska/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsandnesbibliotek.no%2Friska%2F&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606604063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhoyGIKjkSiQocqSiM%2F65ngV7X3mSin4UE4CwMogM%2Fk%3D&reserved=0>
>
> https://www.facebook.com/riskabibliotek
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606604063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wjl20jsUv0VsRnzR1a7QWj6coRE7jBKj%2BIbyG90%2Fpg8%3D&reserved=0>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> https://hotell.nuug.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/cc0cddf8/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8862 bytes
Desc: not available
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/cc0cddf8/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 39856 bytes
Desc: not available
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/cc0cddf8/attachment-0003.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list