SV: Hvem laget denne plakaten?

Bibliotek.Otta at oppland.org Bibliotek.Otta at oppland.org
Fri Dec 4 10:12:37 CET 2020


Men lurer fremdeles på hvem som laga den fine tegninga av den fornøyde dama med bøker i favnen... ☺  Den har jo fulgt oss gamlinger i alle år, og lever fremdeles i beste velgående hist og her. Tegneren fortjener litt heder og ære etter godt over 40 år..

Vennlig hilsen fra
Gunvor Bolstad Rustad, spesialbibliotekar,
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta, Biblioteket,
Skansen 9, 2670 Otta
Tlf. 97134999 / 61215400Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no> På vegne av Anders Ericson
Sendt: torsdag 3. desember 2020 22:04
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Re: Hvem laget denne plakaten?

Interessant med propaganda!

Sigurd Skirbekk skriv på SNL: «Det var ikke før etter andre verdenskrig at ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels».

Men eg som har vore med så lenge at 2-3 generasjonar bibliotekarar er blitt pensjonerte, medrekna meg sjølv, hugser at ordet framleis levde i tydinga PR/marknadsføring. Nokre av dei i høge posisjonar (eg kunne nemnt namn) som var «godt vaksne» på 70-talet, og som hadde vakse opp før krigen, brukte ordet om PR for biblioteka. Og med skarp R og demonstrativt trykk på nest siste stavinga.

Og det var desse som dominerte på trykk. Eit søk i Bok og bibliotek på nb.no<http://nb.no/> gir 7 treff i perioden 1930-39 (tidsskriftet starta rett nok først i -35) og 24 i 1960-69. Og mange av dei 24 var i ikkje i den nedsetjande tydinga.
Ein form for trass mot nymotens «PR»?

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tor. 3. des. 2020 kl. 21:58 skrev Anders Ericson <frilanders at gmail.com<mailto:frilanders at gmail.com>>:
Interessant med propaganda!
Sigurd Skirbekk skriv på SNL: «Det var ikke før etter andre verdenskrig at ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels». Men eg som har vore med så lenge at 2-3 generasjonar bibliotekarar er blitt pensjonerte, medrekna meg sjølv, hugser at ordet framleis levde i tydinga PR/marknadsføring. Nokre av dei i høge posisjonar (eg kunne nemnt namn) som var «godt vaksne» på 70-talet, og som vaks opp før krigen, brukte ordet om PR for biblioteka.
Og det var desse som dominerte på trykk. Eit søk i Bok og bibliotek på nb.no<http://nb.no> gir 7 treff i perioden 1930-39 (tidsskriftet starta rett nok først i -35) og 24 i 1960-69. Og mange av dei 24 var i ikkje i den nedsetjande tydinga.
Ein form for trass mot nymotens «PR»?

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tor. 3. des. 2020 kl. 18:07 skrev Arnhild Tveikra via Biblioteknorge <biblioteknorge at hotell.nuug.no<mailto:biblioteknorge at hotell.nuug.no>>:
Hei
Artig å lese om dette for oss i dagens Trøndelag fylkesbibliotek.
Et innsyn på NBs nettbibliotek i boka som var en hovedoppgave ved Statens bibliotekskole i 1977 av nevnte Øivind Eltervåg m.fl., viser at PR-materialet fra Biblioteksentralen var laga for plakater, bæreposer, klistremerker, m.m.
Og at man i 1974 kunne kalle en PR-aksjon for propagandauke for folkebibliotekene.

Vennlig hilsen
Arnhild Tveikra
Trøndelag fylkesbibliotek

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no<mailto:biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no>> På vegne av ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 2. desember 2020 12:07
Til: ragnhild at bamble.folkebibl.no<mailto:ragnhild at bamble.folkebibl.no>; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: SV: Hvem laget denne plakaten?


Takk! Den studentoppgaven du linket til er jo skrevet av min kollega Øivind Eltervåg ved Sandnes bibliotek, jeg skal spørre ham! :-) ​


Mvh Ebbe Helberg
Filialleder/litteraturformidler
Tlf 51625256
Riska bibliotek
https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsandnesbibliotek.no%2friska%2f&umid=B1CD95EC-B59F-E005-B8CC-AB537ECA418D&auth=9a8903265de138a9bbdfee7672dad0dabd07e488-5c709e8c391e3db822b29e9e5b1f06ec3ec70f50<https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2feur03.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttps%253A%252F%252Fsandnesbibliotek.no%252Friska%252F%26data%3d04%257C01%257Carntv%2540trondelagfylke.no%257C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%257Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%257C0%257C1%257C637425040606584072%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3dOGMLBr4Vu%252FlB%252B7EG4jtmQHJCMD91TtIB%252FGueuiehY0s%253D%26reserved%3d0&umid=B1CD95EC-B59F-E005-B8CC-AB537ECA418D&auth=9a8903265de138a9bbdfee7672dad0dabd07e488-2fa0e9edea7121f59896365153df8965c6da4e74>
https://www.facebook.com/riskabibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606584072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uJyvHX%2BIhZhTQZr5j%2FUVujTxAawWLew3JqUjnYaVaac%3D&reserved=0>
________________________________
Fra: Ragnhild Brænd <ragnhild at bamble.folkebibl.no<mailto:ragnhild at bamble.folkebibl.no>>
Sendt: 2. desember 2020 11:17
Til: Helberg, Ebbe; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: SV: Hvem laget denne plakaten?

Hei

Laget i forbindelse med en PR-aksjon i Trøndelag-fylkene sto det i Bok og bibliotek 1974:
https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=19&searchText="du<https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=19&searchText=%22du> har jo biblioteket" og https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=45&searchText="du<https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=45&searchText=%22du> har jo biblioteket".

Kanskje mer informasjon å hente i denne boka: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016051208086<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.nb.no%2FURN%3ANBN%3Ano-nb_digibok_2016051208086&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mm9m3oc4W0XesliAJU44r6OVWiBq6EhnvHjDNFcaRjU%3D&reserved=0>?

Med vennlig hilsen
Bamble bibliotek og litteraturhus
Ragnhild Brænd
Telefon: 35 96 56 50
E-post: skranke at bamble.folkebibl.no<mailto:skranke at bamble.folkebibl.no>
Hjemmeside: http://www.bamble.kommune.no/bibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bamble.kommune.no%2Fbibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GnjRmtk0E7jSn%2B%2B3GlAM7BlZBc3KkFrf00s1%2BO5kWLQ%3D&reserved=0>

[logoliten]Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no<mailto:biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no>> På vegne av ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 2. desember 2020 10:36
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Hvem laget denne plakaten?


Hei!Hvem var det som laget/tegnet/designet denne plakaten?Produsert av biblioteksentralen ser jeg, men når?  Har sett designen på plastposer og, ganske nylig av en ivrig bibliotekbruker som fortsatt hadde posen liggende faktisk!

[cid:image002.jpg at 01D6CA24.C63EB4C0]

Mvh Ebbe Helberg
Filialleder/litteraturformidler
Tlf 51625256
Riska bibliotek
https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsandnesbibliotek.no%2friska%2f&umid=B1CD95EC-B59F-E005-B8CC-AB537ECA418D&auth=9a8903265de138a9bbdfee7672dad0dabd07e488-5c709e8c391e3db822b29e9e5b1f06ec3ec70f50<https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2feur03.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttps%253A%252F%252Fsandnesbibliotek.no%252Friska%252F%26data%3d04%257C01%257Carntv%2540trondelagfylke.no%257C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%257Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%257C0%257C1%257C637425040606604063%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3dhhoyGIKjkSiQocqSiM%252F65ngV7X3mSin4UE4CwMogM%252Fk%253D%26reserved%3d0&umid=B1CD95EC-B59F-E005-B8CC-AB537ECA418D&auth=9a8903265de138a9bbdfee7672dad0dabd07e488-4934f9525b726ec95dc7a6c85ed007c511085dc0>
https://www.facebook.com/riskabibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606604063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wjl20jsUv0VsRnzR1a7QWj6coRE7jBKj%2BIbyG90%2Fpg8%3D&reserved=0>
--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
https://hotell.nuug.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201204/ec3cbb61/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8862 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201204/ec3cbb61/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 39856 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201204/ec3cbb61/attachment-0003.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list