SV: Hvem laget denne plakaten?

Arnhild Tveikra arntv at trondelagfylke.no
Thu Dec 3 15:44:11 CET 2020


Hei

Artig å lese om dette for oss i dagens Trøndelag fylkesbibliotek.
Et innsyn på NBs nettbibliotek i boka som var en hovedoppgave ved Statens bibliotekskole i 1977 av nevnte Øivind Eltervåg m.fl., viser at PR-materialet fra Biblioteksentralen var laga for plakater, bæreposer, klistremerker, m.m.
Og at man i 1974 kunne kalle en PR-aksjon for propagandauke for folkebibliotekene.


Vennlig hilsen
Arnhild Tveikra
Trøndelag fylkesbibliotek

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no> På vegne av ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 2. desember 2020 12:07
Til: ragnhild at bamble.folkebibl.no; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: SV: Hvem laget denne plakaten?


Takk! Den studentoppgaven du linket til er jo skrevet av min kollega Øivind Eltervåg ved Sandnes bibliotek, jeg skal spørre ham! :-) ​


Mvh Ebbe Helberg
Filialleder/litteraturformidler
Tlf 51625256
Riska bibliotek
https://sandnesbibliotek.no/riska/<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsandnesbibliotek.no%2Friska%2F&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606584072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OGMLBr4Vu%2FlB%2B7EG4jtmQHJCMD91TtIB%2FGueuiehY0s%3D&reserved=0>
https://www.facebook.com/riskabibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606584072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uJyvHX%2BIhZhTQZr5j%2FUVujTxAawWLew3JqUjnYaVaac%3D&reserved=0>
________________________________
Fra: Ragnhild Brænd <ragnhild at bamble.folkebibl.no<mailto:ragnhild at bamble.folkebibl.no>>
Sendt: 2. desember 2020 11:17
Til: Helberg, Ebbe; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: SV: Hvem laget denne plakaten?

Hei

Laget i forbindelse med en PR-aksjon i Trøndelag-fylkene sto det i Bok og bibliotek 1974:
https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=19&searchText="du<https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=19&searchText=%22du> har jo biblioteket" og https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=45&searchText="du<https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=45&searchText=%22du> har jo biblioteket".

Kanskje mer informasjon å hente i denne boka: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016051208086<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.nb.no%2FURN%3ANBN%3Ano-nb_digibok_2016051208086&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mm9m3oc4W0XesliAJU44r6OVWiBq6EhnvHjDNFcaRjU%3D&reserved=0>?

Med vennlig hilsen
Bamble bibliotek og litteraturhus
Ragnhild Brænd
Telefon: 35 96 56 50
E-post: skranke at bamble.folkebibl.no<mailto:skranke at bamble.folkebibl.no>
Hjemmeside: http://www.bamble.kommune.no/bibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bamble.kommune.no%2Fbibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606594074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GnjRmtk0E7jSn%2B%2B3GlAM7BlZBc3KkFrf00s1%2BO5kWLQ%3D&reserved=0>

[logoliten]Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no<mailto:biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no>> På vegne av ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 2. desember 2020 10:36
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Hvem laget denne plakaten?


Hei!Hvem var det som laget/tegnet/designet denne plakaten?Produsert av biblioteksentralen ser jeg, men når?  Har sett designen på plastposer og, ganske nylig av en ivrig bibliotekbruker som fortsatt hadde posen liggende faktisk!

[cid:image002.jpg at 01D6C989.656308E0]

Mvh Ebbe Helberg
Filialleder/litteraturformidler
Tlf 51625256
Riska bibliotek
https://sandnesbibliotek.no/riska/<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsandnesbibliotek.no%2Friska%2F&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606604063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhoyGIKjkSiQocqSiM%2F65ngV7X3mSin4UE4CwMogM%2Fk%3D&reserved=0>
https://www.facebook.com/riskabibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friskabibliotek&data=04%7C01%7Carntv%40trondelagfylke.no%7C9891408d9b9041b9c2a208d896b27b8e%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637425040606604063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wjl20jsUv0VsRnzR1a7QWj6coRE7jBKj%2BIbyG90%2Fpg8%3D&reserved=0>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/1163fa9d/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8862 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/1163fa9d/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 39856 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201203/1163fa9d/attachment-0003.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list