SV: Hvem laget denne plakaten?

Ragnhild Brænd ragnhild at bamble.folkebibl.no
Wed Dec 2 11:17:37 CET 2020


Hei

 

Laget i forbindelse med en PR-aksjon i Trøndelag-fylkene sto det i Bok og
bibliotek 1974:

https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=19&searchText=
"du har jo biblioteket" og
https://www.nb.no/items/fb1ae23005583f00badbba56e47d5fca?page=45&searchText=
"du har jo biblioteket".

 

Kanskje mer informasjon å hente i denne boka:
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016051208086?

 

Med vennlig hilsen 

Bamble bibliotek og litteraturhus

Ragnhild Brænd

Telefon: 35 96 56 50

E-post: skranke at bamble.folkebibl.no <mailto:skranke at bamble.folkebibl.no> 
Hjemmeside:  <http://www.bamble.kommune.no/bibliotek>
http://www.bamble.kommune.no/bibliotek

  

 

 

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at hotell.nuug.no> På vegne av
ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 2. desember 2020 10:36
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Hvem laget denne plakaten? 

 

Hei! 

 

Hvem var det som laget/tegnet/designet denne plakaten?  

 

Produsert av biblioteksentralen ser jeg, men når?  Har sett designen på
plastposer og, ganske nylig av en ivrig bibliotekbruker som fortsatt hadde
posen liggende faktisk! 

  

 

 

Mvh Ebbe Helberg

Filialleder/litteraturformidler

Tlf 51625256

Riska bibliotek

 <https://sandnesbibliotek.no/riska/> https://sandnesbibliotek.no/riska/

 <https://www.facebook.com/riskabibliotek>
https://www.facebook.com/riskabibliotek

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201202/015215d6/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8862 bytes
Desc: not available
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201202/015215d6/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 39856 bytes
Desc: not available
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201202/015215d6/attachment-0003.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list