Boka "Norsk Data -- hva gikk galt?"

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Mon Nov 30 15:49:21 CET 2020


Boka "Norsk Data -- hva gikk galt?", skrevet av Tor Olav Steine
som jobbet i Norsk Data i 14 år, skriver om suksessen og det som
gikk galt. Norsk datahistorie, nå med hyggelig julepris.

Anmeldelse av boka i Teknisk Ukeblad:
https://www.digi.no/artikler/kunne-norsk-data-ha-overlevd/492125

Bokas baksidetekst:

Om Norsk Data

Denne boken handler om Norsk Data, den mest bemerkelsesverdige
bedriften innen norsk informasjonsteknologi gjennom tidene. I 20
år var bedriften en suksesshistorie i verdens målestokk, og fikk
blant andre kontrakter med CERN og Singer Link (F-16
flysimulatoren), begge i konkurranse med verdens største IT
produsenter. Men så gikk det utfor bakke, og i 1992 var det slutt
for bedriften som selvstendig selskap. Hva var årsaken til
kollapsen? Og hva lå bak suksessen? Begge deler er behørig dekket
i boken. Flere har meninger om årsaken til sammenbruddet og hva
bedriften burde ha gjort, men deres forklaringer er nesten uten
unntak altfor enkle. Boken tar sikte på å gi det mest fyldige
svaret på hva som gikk galt, samt noen tanker om hva som kunne
vært gjort for å forhindre katastrofen, sett i ettertidens klare
lys. Men boken gir også et unikt innblikk i den unike kulturen
som motiverte til topp innsats hos de ansatte i alle suksessårene
og en god stund senere. Det ville være stor synd om det eneste
folk forbinder bedriften er en fiasko, mens kunnskapene om hva
Norsk Data faktisk oppnådde gikk tapt fordi man synes å glemme de
fantastiske resultatene og hvordan de ble skapt.

Tor Olav Steine, f. 1944, er ingeniør med bakgrunn fra
Luftforsvaret som teknisk befal med ansvar for bakkebaserte
radarsystemer. Deretter arbeidet han i 20 år tett med Norsk Data,
hvorav 13 år på innsiden i sentrale posisjoner. Gjennom arbeid i
utviklingsavdelingen, konsern marketing, og senere som Vice
President, Business Development og til slutt leder for Infotron i
Trondheim, hadde han en unik utsiktspost til det meste som
skjedde. Han utga boken "Fenomenet Norsk Data" i 1992, men
opplevde at praktisk talt alle var bare opptatt av hva som gikk
galt. Derfor tittelen på dagens bok, som har fått en mengde nytt
stoff i tillegg til det gamle. Reaksjonene på innholdet til nå
tyder på at treffsikkerheten i analysene er meget gode.


Boka kan kjøpes her:
https://www.ark.no/boker/Tor-Olav-Steine-Norsk-data-9788230345740

    ----


More information about the Biblioteknorge mailing list