Hva ER digitalisering, - egentlig?

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sat Nov 28 08:18:09 CET 2020


Under dagens digitalisering av utdanning er det er lærernes og studentenes engasjerte og kvalifiserte bidrag som vi er ute etter. Det er klok, bevisst intervensjon og tilstedeværelse.

Vi vil fremme avstemt bruk av eldre og nyere medier for kommunikasjon og kunnskapsrepresentasjon.

Her oppstår det en ny faglitterær sjanger.

Vi skal ikke løpe fortere og forbruke mer, men skape balanse, ettertanke og innsikt. Det er det å lære som må stå i sentrum, - ikke studenten som kunde og konsument.

Vi fokuserer på samspillet mellom student, lærer og fagtekst som i en trekant.

Digitalisering handler ikke lenger om å gjøre det vi alltid har gjort litt bedre,
men om fornyelse og transformasjon.
- Digital strategi<https://tilsatt.hioa.no/en/strategi-digital-transformasjon>, OsloMet - storbyuniversitetet.

I høyere utdanning er det nettopp fagtekstenes forandring som er transformasjonen, sammen med de endrede forestillinger og praksiser som omsluttes av og skrives inn i dette tekstlige universet.

http://moocahuset.no/?p=25100

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201128/2ea8e348/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list