Signatur?

Helge Høivik helge at oslomet.no
Fri Nov 27 11:47:58 CET 2020


En god kollega gjorde meg oppmerksom på behovet (og god sedvane) med signatur på innlegg.

Avsendernavnet står oppe ved emnefeltet, men jeg er enig i at det blir for bortgjemt. Derfor vil jeg sette navn under innlegg i framtida.

Oppfordring om det samnne går til alle som har tenkt (som meg) at avsender er tilstrekkelig. Det er ikke det.

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201127/d4c7e8e7/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list