RE: Unngå mønsterlikhet med amerikansk kunnskapsindustri

Pål Magnus Lykkja p.m.lykkja at ub.uio.no
Fri Nov 27 10:18:02 CET 2020


Jeg kjenner ikke dette feltet så bra som deg Helge, men vi er helt avhengige av at folk som deg med interesse og forståelse av markedet og strategisk innsikt overvåker dette feltet. Hvis vi som samfunn har anledning til å gjøre smarte gode valg så bør vi gjøre det så fort som mulig, og ikke vente til mulighetsvinduene er over. Jeg vil som mange andre påstå at universitetene er sovende sektor som forvalter mye penger og ansvar, da er det fort gjort å bli utsatt for disruptive krefter. Amazon sine nye butikker som truer detaljhandelen i Norge er et nærliggende eksempel på hvordan det går når man ikke har folk som følger med i markedet.

En trend jeg tror kommer ganske kjapt er at både forskning og utdanning kommer til å bli helelektronisk. Det er ikke noen vits å få kontoutskrifter og fakturaer på papir i postkassa lenger i tillegg til digitalt for å si det sånn. Det kommer til å utvikle seg en ny sjanger som du skriver Helge, og det er kjempeviktig at denne sjangeren blir utviklet for innenfor det bestående systemet på en måte som kommer allmennheten til gode. Markedet er godt å ha, men det er også sektorer som produserer offentlige goder. Disse sektorene trenger noen som tenker strategisk og tar initiativ til utviklingsarbeid de også. Dessverre så har historien de siste 30 årene med open access vist med all tydelighet at universitetene er sovende institusjoner som må få et spann kaldt vann i hodet. Nå er det på tide vi våkner opp og tar utfordringen med å utvikle åpen utdanning for åpen vitenskap til en realitet. Digitale og åpne læreverk er en sjanger som trenger å utvikles nå med en eneste gang før hele universitetssektoren ender opp som taxinæringen og blir disruptert av Uber. Jeg synes ideen om en nordisk utdanningsmodell er kjempefin, men dersom vi får med oss den store utdannings og forskningskjempen Tyskland og Nederland i tillegg, så kan vi få til en global bevegelse. Mulighetene for dette er til stede nå, og jeg tror Open EdX har et design som kan brukes her.

Vennlig hilsen
Pål Magnus Lykkja

From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Helge Høivik via Biblioteknorge
Sent: fredag 27. november 2020 09:45
To: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Subject: Unngå mønsterlikhet med amerikansk kunnskapsindustriNorsk UH-sektor generelt - og UB-ene spesielt - må forstå at det reises en seriøs utfordring fra amerikansk kunnskaps-industri. Ikke bare de digitale lærebøkene, men hele utdanningssystemet får varekarakter.

Ellers oppstår det mønsterlikhet når det gjelder organisering og tilbud. Utdanning som vare utvikles så og si på innsiden av de tradisjonelle institusjonene.

Vi ser klare framstøt med å bygge på markedslogikk basert på begreper om utdanning som tjenesteyting til student-kunder. Det anlegges  New Public Management som organisasjonsprinsipp.

Her er det nå behov for å videreutvikle en særegen nordisk modell som tar i vare gode demokratiske tradisjoner for utdanning.

Det må bygge på deling av faglige ressurser i kunnskapsallmenningen som alternativ til markedstenkningen.

.http://moocahuset.no/?p=25071
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201127/0e8bbb49/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list