Unngå mønsterlikhet med amerikansk kunnskapsindustri

Helge Høivik helge at oslomet.no
Fri Nov 27 09:45:24 CET 2020


Norsk UH-sektor generelt - og UB-ene spesielt - må forstå at det reises en seriøs utfordring fra amerikansk kunnskaps-industri. Ikke bare de digitale lærebøkene, men hele utdanningssystemet får varekarakter.

Ellers oppstår det mønsterlikhet når det gjelder organisering og tilbud. Utdanning som vare utvikles så og si på innsiden av de tradisjonelle institusjonene.

Vi ser klare framstøt med å bygge på markedslogikk basert på begreper om utdanning som tjenesteyting til student-kunder. Det anlegges  New Public Management som organisasjonsprinsipp.

Her er det nå behov for å videreutvikle en særegen nordisk modell som tar i vare gode demokratiske tradisjoner for utdanning.

Det må bygge på deling av faglige ressurser i kunnskapsallmenningen som alternativ til markedstenkningen.

.http://moocahuset.no/?p=25071
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201127/cf3e9b3c/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list