Fortel di bibliotekhistorie på #mittbibliotek

Vidar Lund vl at norskbibliotekforening.no
Wed Nov 25 17:11:50 CET 2020


Hei!

No går budsjettdiskusjonane i mange norske kommunar. Er det noko denne hausten har vist, er det at kommune-Noreg er variert. Somme kommunar har gjort vedtak om nye bibliotek- og kulturbygg og satsar skikkeleg. Oslo har endeleg fått opna Deichman Bjørvika med høge besøkstal trass i covid-19. Mens Tromsø, Stavanger, Arendal og fleire opplever framlegg til store kutt! Alt dette er politikk. Det er inga naturlov som seier at biblioteket skal kuttast like mykje som andre kommunale tenester, eller meir enn andre som nokre døme viser.

Derfor oppfordrar vi deg. Bibliotekbrukaren. Bibliotekvennen. Foresatte. Læraren. Pensjonisten. Eleven. Studenten. Del DI eiga bibliotekhistorie om kvifor biblioteket er viktig, slik at politikarane ser all nytta lokalsamfunnet har av biblioteket. Bruk emneknaggen #mittbibliotek og del di gode bibliotekhistorie.

Les meir på https://norskbibliotekforening.no/fortel-ei-god-bibliotekhistorie/

Lik og del!

Beste helsing
Vidar Lund
Leiar i Norsk bibliotekforening
Tlf. 40211624

www.norskbibliotekforening.no<http://www.norskbibliotekforening.no/>
[Justert logo NBF 2020]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201125/e2c70577/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5750 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201125/e2c70577/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: poster bokmal.pdf
Type: application/pdf
Size: 411894 bytes
Desc: poster bokmal.pdf
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201125/e2c70577/attachment-0002.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: poster nynorsk.pdf
Type: application/pdf
Size: 410394 bytes
Desc: poster nynorsk.pdf
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201125/e2c70577/attachment-0003.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: insta post mittbibliotek f.png
Type: image/png
Size: 104552 bytes
Desc: insta post mittbibliotek f.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201125/e2c70577/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: coverfacebookpost1.png
Type: image/png
Size: 94724 bytes
Desc: coverfacebookpost1.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201125/e2c70577/attachment-0003.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list