Tenk stort - Start i det små: Åpen digital faglitteratur

Helge Høivik helge at oslomet.no
Fri Nov 20 16:06:37 CET 2020


UB-nettverket NUDGE/ALL m åpent publiserte digitale læreverk og nasjonale kurstilbud i 2021.

Vi lager løsninger i tråd med nasjonal digital strategi: Tenk stort -  Start i det små!

http://moocahuset.no/?p=25006
https://youtu.be/JnOj3IiqN-w

mvh

Nettverkskomiteen

v/Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201120/b3efd519/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list