Call for papers/bidrag til seminar for bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte

Kristin Østerholt Kristin.Osterholt at usn.no
Tue Nov 17 14:54:02 CET 2020


Den Digitale Doktorgraden - erfaringer fra et år med digital ph.d.-støtte

Seminar for bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte

Zoom-seminar arrangert av Universitetet i Sørøst-Norge

26-27 april 2021

Velkommen til det femte nasjonale seminaret om UH-bibliotekenes undervisning og støtte til ph.d.-stipendiater. Etter det vellykkede Zoom-seminaret i 2020 arrangert av HVL, NHH og UiB, har Norges nyeste universitet fått æren av å arrangere seminaret i 2021. Av både klima- og folkehelse-relaterte årsaker har vi valgt å gjenta fjorårets suksess med et rent online seminar. Seminaret vil foregå i Zoom, lenke sendes ut til påmeldte på forhånd. Vi legger opp til å ha felles sesjoner med plenumsforedrag, men også breakout rooms og workshops.

Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte har som formål å skape en arena for erfaringsutveksling og refleksjon rundt universitets- og høyskolebibliotekenes undervisning for ph.d.-kandidater. Tema for seminaret 26. og 27. april 2021 er Den digitale doktorgraden. Mye ble annerledes da Norge stengte ned 13. mars, likevel fortsatte UH-bibliotekene å tilby tjenester til ph.d. stipendiatene på nye plattformer. Hva fant vi og hva vant vi? Hvordan har vil tilpasset oss? Har vi lært noe vi kan ta med videre?

I år skal vi få til en blanding av forskjellige type bidrag inkludert faglige foredrag, workshops, diskusjoner og «speed dating» hvor deltakerne kan dele sine erfaringer, både positive og negative, om den omstillingen vi gjennomgikk i mars.

Mulige temaer:

· Veilednings- og undervisningsteknologi
· Nettbaserte læringsressurser
· Erfaringer og innovasjoner innen fjernveiledning og -undervisning
· Juridiske og etiske aspekter ved videoopptak, deling og evaluering av nettundervisning
· Formidling av Open Science
· Erfaringsutveksling på nett: Forum, diskusjon, deling

Har du noe annet du mener det er viktig å dele med nettverket, send gjerne inn forslag. Meld ditt bidrag her innen 15. januar via Nettskjema: https://nettskjema.no/a/158765<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnettskjema.no%2Fa%2F158765&data=04%7C01%7CKristin.Osterholt%40usn.no%7C58c954bac7f84d20e04108d88a11a0d3%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637411155608145514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bp%2F41F1ePtjz%2BaKcCoVZWhFeyJSOoLoLevya8mgghug%3D&reserved=0>

Påmeldingsskjema og program vil bli sendt ut i begynnelsen av februar.

Spørsmål sendes til Shea Allison Sundstøl (shea.a.sundstol at usn.no<mailto:shea.a.sundstol at usn.no>)


Shea Allison Sundstøl, PhD

Førstebibliotekar/Senior Research Librarian

USN Universitetsbibliotek/University Library Campus Bø
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201117/d95d2d9b/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list