Re: Invitasjon til å bidra i 16 Days of Activism

Lars Bockman lars.bockman at changemaker.no
Mon Nov 16 15:55:35 CET 2020


Oi så pinlig! Jeg glemte visst vedlegget.

man. 16. nov. 2020 kl. 15:38 skrev <Bibliotek.Otta at oppland.org>:

> Hei!
>
> Spørs om vedlegget har blitt med? Får ikke fram noe.. J
>
>
>
> Vennlig hilsen fra
>
> Gunvor Bolstad Rustad, spesialbibliotekar,
>
> Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta, Biblioteket,
>
> Skansen 9, 2670 Otta
>
> Tlf. 97134999 / 61215400
>
>
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *På vegne av* Lars
> Bockman
> *Sendt:* mandag 16. november 2020 12:42
> *Til:* biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> *Emne:* Invitasjon til å bidra i 16 Days of Activism
>
>
>
> Hei! Changemaker er en ungdomsorganisasjon som jobber med å endre de
> strukturelle årsakene til urettferdighet i verden. Fra den 25. november til
> 10. desember skal vi sammen med flere andre organisasjoner ha en kampanje
> for å sette lys på kjønnsbasert vold. Dette er dessverre ennå et stort
> problem, og har blitt verre under Covid-19-krisen. Se vedlagt invitasjon
> for mer informasjon, og hvordan vi ser for oss at dere kan bidra.
>
>
>
> Vi håper dette er noe dere kunne tenke dere å delta på.
>
>
>
> Tusen takk!
>
>
>
> --
>
> Med vennlig hilsen
>
> *Lars Andreas Bockman*
>
> 1. Nestleder / Deputy Chairman
>
> Tlf: +47 96911976
>
> changemaker.no
> <https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fchangemaker.no&umid=3B53D9B1-B43A-5305-935E-22FCC22AF241&auth=9a8903265de138a9bbdfee7672dad0dabd07e488-42bb48c953e25bfe5dcb27b7880589bf58ceba83>
> | facebook <https://www.facebook.com/changemakernor> | instagram
> <https://www.instagram.com/changemakernor/?hl=nb> | twitter
> <https://twitter.com/ChangemakerNor>
>
>
>


-- 
Med vennlig hilsen

Lars Andreas Bockman

1. Nestleder / Deputy Chairman

Tlf: +47 96911976

changemaker.no | facebook <https://www.facebook.com/changemakernor> |
instagram <https://www.instagram.com/changemakernor/?hl=nb> | twitter
<https://twitter.com/ChangemakerNor>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201116/122adb22/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Invitasjon til 16 Days of Activism.pdf
Type: application/pdf
Size: 252852 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201116/122adb22/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list