Invitasjon til å bidra i 16 Days of Activism

Lars Bockman lars.bockman at changemaker.no
Mon Nov 16 12:42:15 CET 2020


Hei! Changemaker er en ungdomsorganisasjon som jobber med å endre de
strukturelle årsakene til urettferdighet i verden. Fra den 25. november til
10. desember skal vi sammen med flere andre organisasjoner ha en kampanje
for å sette lys på kjønnsbasert vold. Dette er dessverre ennå et stort
problem, og har blitt verre under Covid-19-krisen. Se vedlagt invitasjon
for mer informasjon, og hvordan vi ser for oss at dere kan bidra.

Vi håper dette er noe dere kunne tenke dere å delta på.

Tusen takk!

-- 
Med vennlig hilsen

Lars Andreas Bockman

1. Nestleder / Deputy Chairman

Tlf: +47 96911976

changemaker.no | facebook <https://www.facebook.com/changemakernor> |
instagram <https://www.instagram.com/changemakernor/?hl=nb> | twitter
<https://twitter.com/ChangemakerNor>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201116/40a4c886/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list