Biblioteksjefstillinga - omorganiseringserfaringar med omsyn til plassering og myndighet

Torill Berge Torill.Berge at gloppen.kommune.no
Mon Nov 16 11:33:39 CET 2020


Hei!
Gloppen kommune er i ein omorganiseringsprosess, der «skjelettet» skal landast om ikkje lenge.
Signala er at kommunen skal ha færre einingar, og dermed færre einingsleiarar som har både faglig, økonomisk og personalansvar/ og -mynde. Det er stor sannsynlighet for at biblioteksjefstillinga vil forsvinne i einingsleiarnivået,  t.d.  fordi kontrollspennet er for lite, i høve til budsjett/ tal tilsette.

Eg vil setje stor pris på erfaringar frå andrepositive og negative Og- kva er viktig å vektlegge i ein slik prosess?
Korleis er det td. å i vareta det faglege ansvaret om ein ikkje lenger har personalansvar tillagt biblioteksjefstillinga? Etc etc.
Gloppen kommune har knapt 6000 innbyggjarar.
Det som er bestemt so langt, er at kulturavdelingane skal inn i sektor Samfunn og berekraft, ilag med m.a. teknisk/landbruk/næring og truleg plan. Om det vert eigen kultursjef/leiar/rådgjevar - er ikkje avklart so langt.

Torill Berge
biblioteksjef |40035310|
Gloppen kommune
Firdavegen 21, Sandane |Trivselshagen|
http://gloppenbibliotek.no/

[cid:image004.png at 01D5DDB1.FB68D8C0]
Ein rikare kvardag - midt i verda-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201116/932c189c/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 6200 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201116/932c189c/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list