Metadataleveransen fra Bokbasen

Fride Fosseng fride at bokbasen.no
Wed Nov 11 15:06:49 CET 2020


Til BibliotekNorge!

Bokbasen har vært stolt leverandør av metadata til Nasjonalbiblioteket (NB) helt siden NB startet tilbudet om gratis metadata til alle folkebibliotek i Norge. Avtalen har siden den ble inngått blitt forlenget så lenge det var mulig, og har derfor vart i fire år.

Dessverre vant vi ikke den nye anbudskonkurransen og 11. november er vår siste dag som leverandør av metadata til Nasjonalbiblioteket.

Om du bruker oss, eller ønsker å bruke oss for å få metadata til ditt bibliotek vil vi fortsette å levere det som før.  Har du noen spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med meg!

Med vennlig hilsen / Best regards
Bokbasen AS
Fride Fosseng
Produktansvarlig, metadatatjenester
Tlf: +47 23 35 89 50
Mob: +47 97 58 35 94
Epost: fride at bokbasen.no<mailto:fride at bokbasen.no>
Adresse: Grensen 12, 0159 Oslo

www.boknett.no
www.bokbasen.no
www.allbok.no<http://www.allbok.no/>

This message may contain private or confidential information. It is intended only for the addressed person(s). Content can only be used as intended and according to laws and regulations. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message and its attachments.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201111/8ac2e751/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list