Artikkel om litterære podkastar

Helge Skurtveit Helge.Skurtveit at vlfk.no
Tue Nov 10 11:05:59 CET 2020


Nysgjerrig på forteljingane bak bøkene?

Litterære arrangement er ikkje mogleg å få til alle stadar, og særleg ikkje no.
I artikkelen som er lenka til under, finn du tips om podkastar og andre opptak av program frå bibliotek, litteraturhus, forlag og NRK.

Del gjerne teksten frå artikkeldatabasen i Wordpress, eller via denne sida: https://bibliotekartiklar.no/2020/11/forteljingane-bak-bokene/

Vennleg helsing

Helge Skurtveit
seniorrådgjevar
Seksjon for bibliotekutvikling
Avdeling for kultur, idrett og inkludering

[cid:image001.png at 01D5C6BD.74079430]

Tlf: 959 22 119
www.vestlandfylke.no<http://www.vestlandfylke.no/>
Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201110/41ca3ad3/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5672 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201110/41ca3ad3/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list