Tomme postar i Oria

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Wed Nov 4 16:35:02 CET 2020


Bra at sånt kjem opp her. Eg støytte her om dagen på ei bok som neppe
høyrer til desse tre alternativa. Ho er frå i fjor og neppe eit
kasseringsmodent "siste eksemplar", det er ikkje ei e-bok og i alle fall
ikkje frå NORLA.

Popowich, Sam: Confronting the Democratic Discourse of Librarianship: A
Marxist Approach

Men viss ho likevel høyrer til gruppa «import av nye titler fra
metadataleveransen uten at noen biblioteket har registrert eksemplarer»: Er
det nokon god praksis?

Og kva med Biblioteksøk? Og alle feila der. Eg opplever ulike typar feil
gong på gong.
Her finst det ei gruppe i Bibliotekutvikling.no, men eg har enno ikkje
opplevd at det kjem svar frå dei ansvarlege.

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


ons. 4. nov. 2020 kl. 16:08 skrev Katrine Aronsen <katrine.aronsen at ntnu.no>:

> Hei.
>
>
>
> Jeg spurte Bibsys/Unit siden jeg nettopp har hatt en runde med «tomme
> poster» her lokalt.
> Her er svaret (under).
> kan jo tas som en oppfordring to å rydde i katalogen rundt om på
> bibliotekene – for eksempel – dersom man sletter siste eksemplar av en bok
> bør man sørge for å skjule posten slik at den ikke vises for søk i Oria.
>
>
>
> Fra Unit:
>
> Jeg har sjekket den aktuelle posten og det er en elektronisk bok der det
> biblioteket som har den i sin lokale katalog har satt tilgangen som
> inaktiv. Posten er derfor i katalogen, men uten at noen har aktive
> tilganger.
>
>
>
> Andre eksempler på slike poster er import av nye titler fra
> metadataleveransen uten at noen biblioteket har registrert eksemplarer. Det
> kan være forhåndsposter fra NORLA eller det kan være at alle eksemplarer er
> slettet / eller ikke tilgjengelige (tapt etc.), men at hovedposten ikke er
> slettet.
>
>
>
> ………………
>
> Hilsen Katrine Aronsen – NTNU Bibliotek for medisin og helse
>
>
>
>
>
> *From:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *On Behalf Of *Synne
> M Fredriksen via Biblioteknorge
> *Sent:* Wednesday, November 4, 2020 3:14 PM
> *To:* 'biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no' <
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> *Subject:* Tomme postar i Oria
>
>
>
> Hei!
>
>
>
> Det ser ut til at bøker som ikkje finst på norske bibliotek, ligg med
> postar i Oria. Det gjeld mellom andre "The Power of the Unconscious Mind
> <https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71598501490002201&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&context=L&vid=NB&lang=no_NO&search_scope=blended_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,power%20subconscious%20joseph%20murphy&facet=rtype,include,books&offset=0>"
> av Joseph Murphy.
>
> Me får opp ein post, men utan eksemplar.
>
> Betyr dette at boka er kassert frå eit norsk bibliotek?
>
>
>
> Synne Fredriksen
>
> Ål bibliotek
>
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201104/31c9df5a/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list