Tomme postar i Oria

Katrine Aronsen katrine.aronsen at ntnu.no
Wed Nov 4 16:08:31 CET 2020


Hei.

Jeg spurte Bibsys/Unit siden jeg nettopp har hatt en runde med «tomme poster» her lokalt.
Her er svaret (under).
kan jo tas som en oppfordring to å rydde i katalogen rundt om på bibliotekene – for eksempel – dersom man sletter siste eksemplar av en bok bør man sørge for å skjule posten slik at den ikke vises for søk i Oria.

Fra Unit:
Jeg har sjekket den aktuelle posten og det er en elektronisk bok der det biblioteket som har den i sin lokale katalog har satt tilgangen som inaktiv. Posten er derfor i katalogen, men uten at noen har aktive tilganger.

Andre eksempler på slike poster er import av nye titler fra metadataleveransen uten at noen biblioteket har registrert eksemplarer. Det kan være forhåndsposter fra NORLA eller det kan være at alle eksemplarer er slettet / eller ikke tilgjengelige (tapt etc.), men at hovedposten ikke er slettet.

………………
Hilsen Katrine Aronsen – NTNU Bibliotek for medisin og helse


From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Synne M Fredriksen via Biblioteknorge
Sent: Wednesday, November 4, 2020 3:14 PM
To: 'biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no' <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Subject: Tomme postar i Oria

Hei!

Det ser ut til at bøker som ikkje finst på norske bibliotek, ligg med postar i Oria. Det gjeld mellom andre "The Power of the Unconscious Mind<https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71598501490002201&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&context=L&vid=NB&lang=no_NO&search_scope=blended_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,power%20subconscious%20joseph%20murphy&facet=rtype,include,books&offset=0>" av Joseph Murphy.
Me får opp ein post, men utan eksemplar.
Betyr dette at boka er kassert frå eit norsk bibliotek?

Synne Fredriksen
Ål bibliotek

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201104/02758444/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list