Ny utdanning - ny praksis

Kim Tallerås kita at oslomet.no
Mon Nov 2 10:21:43 CET 2020


I august startet årets kull av bibliotekarstudenter ved OsloMet på vårt nye program i bibliotek- og informasjonsvitenskap. I det nye programmet har vi gjort om på en hel del, men har fortsatt en praksisperiode på vårparten i første studieår. De nye studentene skal dermed ut i praksis allerede etter påske. For å få til det er vi selvsagt helt avhengig av et godt samarbeid med bibliotekene og andre som tilbyr praksisplasser, og ettersom vi nå begynner litt på nytt har vi lyst til å trekke inn interessenter fra begynnelsen. Vi inviterer derfor til et åpent møte om praksis hvor vi vil si noe om det nye opplegget og hvor vi kan ta imot innspill.

Møtet vil foregå digitalt i Zoom, onsdag 11. november fra 13.00-14.00.

URL: https://oslomet.zoom.us/j/62691002569?pwd=ZW1zSi9GWGNYZ250cENVZ2F1dkhpZz09
Møte ID: 626 9100 2569
Passord: 590748

Vel møtt!

Kim Tallerås,
programkoordinator for bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201102/fd251715/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list