SV: Ønske om funksjonalitet som øker aktivitet og nytteverdi i forumene på bibliotekutvikling.no

Elin Opheim elin.opheim at inn.no
Tue Oct 27 14:19:06 CET 2020


Forum er en god idé og skal få noen flere sjanser, men vi vil også diskutere andre løsninger i vårt nettverk.
BISON-gruppen tok i bruk forum 4. mars i 2019, med et overordnet ønske om deling av kunnskap. Forumløsningen bør være egnet til både avgrensede prosjekter og nettverk; behovene er ganske like.

Muligheter for diskusjon og for å få svar på spørsmål hemmes nå av funksjonaliteten, likeledes mulighet for strukturering og gjenfinning av innhold.

Jeg håper NB vil svare i listen eller i forum-gruppen, og håper de verdsetter engasjementet.  Deling av flere mysterier gir leverandør mulighet til å få rettet små feil og større feil, og gir sluttbruker bedre løsninger.

[cid:image001.png at 01D6AC65.31E9D250]Med vennlig hilsen
Elin Opheim
Universitetsbibliotekar
Høgskolebiblioteket, studiested Elverum
Telefon: 62 43 02 11
E-post: elin.opheim at inn.no<mailto:elin.opheim at inn.no>

Besøksadresse: Terningen arena, Hamarvegen 112, Elverum
www.inn.no<http://www.inn.no/>/bibliotek | www.facebook.com/HINNbibliotek<http://www.facebook.com/HINNbibliotek>
Fra: Anders Ericson <frilanders at gmail.com>
Sendt: tirsdag 27. oktober 2020 10:53
Til: Elin Opheim <elin.opheim at inn.no>
Kopi: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Re: Ønske om funksjonalitet som øker aktivitet og nytteverdi i forumene på bibliotekutvikling.no

Takk for info, Elin Opheim. Ja, det er mange problem med løysinga, men eg meiner vi bør gje desse foruma ein sjanse. I alle fall trur eg dei vil fungere relativt bra for kommunikasjon i avgrensa prosjekt. Eller? Nokre har prøvd seg, ser vi.
Det kan høyrest ut som NB må få denne eksterne leverandøren i gang med ein versjon 2.0, og då bør stort og smått kome med i innspela. Så kvifor ikkje setje forum-modellen på prøve: Opprett meta-forumet Forumforum!

PS: Eit mysterium med det same: Klikk på «Grupper» og sjå typisk: «Sist oppdatert: 3 minutter siden». Men utan at det har vore nye innlegg eller kommentarar. Kva er vitsen? Det er misvisande.

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tir. 27. okt. 2020 kl. 09:12 skrev Elin Opheim <elin.opheim at inn.no<mailto:elin.opheim at inn.no>>:

27. august la Vidar Lund ut et innlegg om biblioteknorge-listen på bibliotekutvikling.no<http://bibliotekutvikling.no>. Flere av svarene som kommer på innlegget tar opp manglende funksjonalitet: for eksempel mulighet for å redigere egne kommentarer.BISON-nettverket (Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter Norge) er ett av forumene på plattformen til bibliotekutvikling.no<http://bibliotekutvikling.no>, og vi har vært i dialog med NB over tid for å fremme ønsker som kan gi oss et aktivt og velfungerende forum. Vi tror ikke vi er alene om disse ønskene for bedret funksjonalitet:

1) Epost-varsling ved nye innlegg og nye kommentarer. Nasjonalbiblioteket har svart at dette ikke kommer på plass med det første, men at det kan være mulig å få til en løsning hvor medlemmer i en gruppe kan velge å få varsling daglig eller ukentlig. BISON tenker at dette vil være en mye bedre løsning enn den vi har i dag.

2) Wiki-funksjonalitet. Nasjonalbiblioteket svarer at dette er prioritert og under utvikling, men at de dessverre ikke har noe estimat på når det er klart.

3) Dersom det kommer svar på eldre innlegg, så bør innlegget flyttes fremover slik at aktiviteten blir synlig. Nasjonalbiblioteket er enig, og dette er meldt inn som et ønske, men de kan ikke si når eller om det blir utbedret.Vi er litt skuffet over at det ikke er mulig å få mer konkrete svar fra NB. Forumløsningen er et produkt NB har kjøpt fra en ekstern leverandør, og det hadde vært interessant å få vite mer om hvilke avtaler for videreutvikling som følger kontrakten og hvilke prioriteringer NB har for forumet; dersom Nasjonalbiblioteket har mulighet til å opplyse nærmere om det.


[175697102c14cff311]Med vennlig hilsen
Elin Opheim
Universitetsbibliotekar
Høgskolebiblioteket, studiested Elverum
Telefon: 62 43 02 11
E-post: elin.opheim at inn.no<mailto:elin.opheim at inn.no>

Besøksadresse: Terningen arena, Hamarvegen 112, Elverum
www.inn.no<http://www.inn.no/>/bibliotek | www.facebook.com/HINNbibliotek<http://www.facebook.com/HINNbibliotek>
--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201027/76ca1f3e/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 6130 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201027/76ca1f3e/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list