Ønske om funksjonalitet som øker aktivitet og nytteverdi i forumene på bibliotekutvikling.no

Elin Opheim elin.opheim at inn.no
Tue Oct 27 09:12:11 CET 2020


27. august la Vidar Lund ut et innlegg om biblioteknorge-listen på bibliotekutvikling.no. Flere av svarene som kommer på innlegget tar opp manglende funksjonalitet: for eksempel mulighet for å redigere egne kommentarer.BISON-nettverket (Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter Norge) er ett av forumene på plattformen til bibliotekutvikling.no, og vi har vært i dialog med NB over tid for å fremme ønsker som kan gi oss et aktivt og velfungerende forum. Vi tror ikke vi er alene om disse ønskene for bedret funksjonalitet:

1) Epost-varsling ved nye innlegg og nye kommentarer. Nasjonalbiblioteket har svart at dette ikke kommer på plass med det første, men at det kan være mulig å få til en løsning hvor medlemmer i en gruppe kan velge å få varsling daglig eller ukentlig. BISON tenker at dette vil være en mye bedre løsning enn den vi har i dag.

2) Wiki-funksjonalitet. Nasjonalbiblioteket svarer at dette er prioritert og under utvikling, men at de dessverre ikke har noe estimat på når det er klart.

3) Dersom det kommer svar på eldre innlegg, så bør innlegget flyttes fremover slik at aktiviteten blir synlig. Nasjonalbiblioteket er enig, og dette er meldt inn som et ønske, men de kan ikke si når eller om det blir utbedret.Vi er litt skuffet over at det ikke er mulig å få mer konkrete svar fra NB. Forumløsningen er et produkt NB har kjøpt fra en ekstern leverandør, og det hadde vært interessant å få vite mer om hvilke avtaler for videreutvikling som følger kontrakten og hvilke prioriteringer NB har for forumet; dersom Nasjonalbiblioteket har mulighet til å opplyse nærmere om det.


[cid:image001.png at 01D6AC41.402A6420]Med vennlig hilsen
Elin Opheim
Universitetsbibliotekar
Høgskolebiblioteket, studiested Elverum
Telefon: 62 43 02 11
E-post: elin.opheim at inn.no<mailto:elin.opheim at inn.no>

Besøksadresse: Terningen arena, Hamarvegen 112, Elverum
www.inn.no<http://www.inn.no/>/bibliotek | www.facebook.com/HINNbibliotek<http://www.facebook.com/HINNbibliotek>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201027/746dd4c5/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 6130 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201027/746dd4c5/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list