=?Windows-1252?Q?En_dag_om_tegneserier_=96_forskning, _trender, _tendenser_?= og praktiske tips - Torsdag 22. oktober kl. 10-14 - livesending

Elin Westgård Hansen elinh at viken.no
Wed Oct 21 07:20:23 CEST 2020


Livesändning från Göteborgs Litteraturhus klockan 10.00-14.00.
https://www.kulturivast.se/litteratur/en-dag-om-serier-forskning-trender-tendenser-och-praktiska-tips'

Om Seriefesten:
Göteborg seriefestival blir Seriefest i Väst!
Efter 2019 års festival stod det klart att vi behövde ett namn som kan användas i hela Västra Götalandsregionen, och därför heter nu festivalen Seriefest i Väst. Festivalen äger rum 19-25 oktober och kommer att ske både på fysiska platser och online. Onlineföreläsningar på festivalens Facebooksida. Highlights från festivalen sparas här på hemsidan.<https://serieframjandet.se/projekt/seriefest-i-vast-2020/>

Med hilsen

Elin Westgård Hansen
Rådgiver
Viken fylkesbibliotek, avdeling Bibliotek og samfunn
Dokka 3A, 1671 Kråkerøy
Tlf. +47 41298022
elinh at viken.no<mailto:elinh at viken.no>
Web: www.viken.no<http://www.viken.no/>
[cid:image003.png at 01D6A77A.A1543F30]-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201021/0434bcab/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 10452 bytes
Desc: image003.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201021/0434bcab/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list