Ny norsk Linux-bok: Håndbok for Debian-administratoren oppdatert for «Buster» (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Mon Oct 19 03:28:06 CEST 2020


          ----

Fra: Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
Subject: Ny norsk Linux-bok: Håndbok for Debian-administratoren


Ny norsk Linux-bok:

Håndbok for Debian-administratoren oppdatert for «Buster»
=========================================================

Norge er det aller første landet i verden som gir ut denne oppdaterte
Debian-boken til sitt språk. Debian er et komplett operativsystem, med
programvare og systemer for installasjon og drift, basert på
Linux-kjernen og fri programvare.  Boken er en internasjonal klassiker,
takket være forfatterne, Debian-utviklerne Raphaël Hertzog og Roland
Mas.

Boken er en fantastisk ressurs for alle brukere av Debian, sier den
norske prosjektlederen for oversettelsen her hjemme: Petter
Reinholdtsen i foreningen NUUG.

Mange har valgt Debian: Rundt 10 % av Internett kjøres på
Debian. Tar du med operativsystemer basert på Debian, er tallet
nærmere 20 %. Debian er til og med i bruk på den internasjonale
romstasjonen.

Mer enn 20% av innholdet i boken, til sammen over 5000 ord, er
oppdatert i den nye utgaven basert på Debian «Buster». Den raske
utviklingen av operativsystemet gjør at det trengs en ny oppdatert
bokutgave.

De faglige forbedringene i «Buster»-utgaven av Debian gir blant annet
distribusjonen en mer robust oppstart, tryggere e-poststøtte, bedre
nettverktjeneste, og i det store og hele bedre sikkerhet.

Stoffet i boken nå er enklere, mer tilgjengelig, og dermed også
raskere å finne frem i, sier Petter Reinholdtsen. Boken bygger på den
tiende utgaven av operativsystemet, siden første utgave av Debian kom
i 1993. I 2017 kom den første bokmålsutgaven, da basert på
«Jessie»-utgaven av Debian. I dag er det «Buster»-utgaven som gjelder.

Nettsøk må også til for å finne gode norske ord, for både
engelsk/norske og engelsk/engelsk ordbøker henger noe etter. Norges
Språkråd er heller ikke i front, tilføyer Ole-Erik Yrvin, som har
bidratt aktivt i oversettelsesarbeidet, og tilføyer: Særlig på
datafronten er det viktig med gode bøker på vårt eget språk.

Hvem passer boken for?
----------------------

Boken har et språk og innhold som tilgjengelig og nyttig for mange,
både profesjonelle systemadministratorer, studenter og privatpersoner
som bruker Debian eller Ubuntu på sin egen datamaskin.

Boken dekker grunnleggende områder som installasjon og oppdatering av
systemet samt middels avanserte temaer som pakkebygging,
kjernekompilering, overvåkning, sikkerhetskopiering og migrering. Den
inkluderer også avanserte temaer, slik som å sette opp
tilgangskontroll med SELinux eller AppArmor, automatisk installasjon,
samt virtualisering med Xen, KVM eller LXC.

Lesere som allerede har noe kjennskap til Debian, og ønsker å vite mer
om fellesskapet bak, bør også få sine forventninger oppfylt.

I tråd med Linux-tradisjonen er ikke bare selve programvaren, men 
også den digitale utgaven av boken fritt tilgjengelig på nettet 
for alle. Epub og PDF-utgavene hentes fra bokens nettside.

  * Bokens nettside, https://debian-handbook.info/
  * Papirutgaven fra Lulu, https://www.lulu.com/en/us/shop/roland-mas-and-rapha%C3%ABl-hertzog/h%C3%A5ndbok-for-debian-administratoren/paperback/product-9j7qwq.html
  * Den norske nettutgaven, https://debian-handbook.info/browse/nb-NO/stable/
  * PDF og ePUB-utgaver, https://debian-handbook.info/get/#norwegian

--------------------------------------------------------------------------

Oversetter med Weblate.

Dugnadsarbeidet går heldigvis lettere med gode frie
oversettelsesverktøy som er til uvurdelig hjelp. Weblate.org-tjenesten
har forbedret tekstsjekk, forslag fra eget tekstkodelager - og
nedlasting av avsnittsforslag fra maskinoversettingstjenester.

--------------------------------------------------------------------------

Frivillighet og donasjoner

Boken viser den avgjørende betydningen av frivillighet og donasjoner,
og nødvendigheten av at brukerne deltar aktivt og bidrar i utviklingen
av distribusjonene. Debian-fellesskapet er et møtested for ulike
individer og interesser: Utviklere fra de største selskapene jobber
sammen med frivillige, forskere og brukere. Enten det er
sikkerhetseksperter, nettutviklere, system-programmerere eller
-arkitekter, er alle representert. Alle som bruker Debian har en
egeninteresse i å legge inn forslag til forbedringer, slik at det
kommer til nytte både i dag og for kommende
utgaver. Debian-retningslinjene legger grunnlaget for dette
internasjonale samarbeidet.

Utrolig nok har fagmiljøet gått sammen om å produsere et gratis
operativsystem i verdensklasse. Ingen selskaper kontrollerer Debian;
ingen slik agenda definerer arbeidet. I stedet har hver og en makt til
å forbedre Debian på måter som betyr noe for alle, understreker Petter
Reinholdtsen.

--------------------------------------------------------------------------

Petter Reinholdtsen
pere at hungry.com
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/itf/ft/ansatte/pre/


More information about the Biblioteknorge mailing list