SV: UB-ene ved veiskille? Digital samlingsutvikling.

Frode Bakken Frode.Bakken at usn.no
Sun Oct 18 21:08:32 CEST 2020


Hei Helge

Kan ikke heltsi at jeg ble klokere

Anders spurte: «kven som «stiller spørsmål» ved dette og kva spørsmåla eller motstanden går på? «

frode


Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Helge Høivik via Biblioteknorge
Sendt: søndag 18. oktober 2020 20:49
Til: frilanders at gmail.com
Kopi: Universitetsbiblioteket (PRU-UB) <pru-ub-hab at oslomet.no>; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Re: UB-ene ved veiskille? Digital samlingsutvikling.

Hei Anders, takk for godt spørsmål! Som alltid er det noen lange og grundige svar med mange forbehold. Og noen korte, gjerne polemiske, som treffer planken på hovedspørsmålet, men hopper bukk over detaljer. Summarisk kan vi dele i noen perioder fra dataamatørenes inntog på 1970-tallet, pc- og Apple-entusiasmen da dette ble massebevegelse på 1980-tallet og så Internettet på 1990-tallet. Dette var tida for Ongstads Dokumentdata og Sivilbibliotekarutdanning ved SBIH. Han ville etablere en "positivistisk" i informasjonsvitenskap i Norge som grunnlag for bibliotekvirksomheten. Dette er også perioden for ingeniørdrevet IT med Mycron, Norsk Data og Winix-skandalen da utdanningsminister Gudmund Hernes måtte stå skolerett i Stortinget. Det ingeniørmessige preget ble videreført i norsk offentlighet ned Uninett/UNIT (i NTNU-symbiose) og det store og forfeilede eCampus-prosjektet rundt 2012. Fra ca 2015 er dette erstattet av et studieadministrativt tenkesett. Det et spisset i at hele fjøka nå et kobket på Canvad fra Wall Stret-firmaet Thoma Bravo (som kjøpte opp Ibstructure/Canvad i feb/mars 2020) Man trodde lenge at teknikken kunne løse "kostnadsproblemet" (dvs at utdanning er arbeidsintensivt). Så har smitteverntiltakene i høst gitt et sammenbrudd for administrativt drevet teknooptimisme. Men det har ikke helt nådd inn til alle rektoratene ennå. Konkretver er det strid ved OsloMet om UB skal spille en sentral rolle med sin digital-humanistiske tilnærming til samlingsutvikling. Det er altså stilt opp mot den studiradministrative rasjonaliseringstilnærmingen.
Du finner vatianter av dette ved mange unicersitets- og høgskoler.
Helge H?
Skaff deg Outlook for Android<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fghei36&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Cdd29b60931f54564d5e808d873975a34%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637386441178077469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YBpZCg5gHHnfv%2B6249vgm40GmpnTuulWFBKq3P%2F9TYE%3D&reserved=0>

________________________________
From: Anders Ericson <frilanders at gmail.com<mailto:frilanders at gmail.com>>
Sent: Sunday, October 18, 2020 8:25:17 PM
To: Helge Høivik <helge at oslomet.no<mailto:helge at oslomet.no>>
Cc: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no> <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>>; Universitetsbiblioteket (PRU-UB) <pru-ub-hab at oslomet.no<mailto:pru-ub-hab at oslomet.no>>
Subject: Re: UB-ene ved veiskille? Digital samlingsutvikling.

Takk, Helge
For mange av oss på denne lista, ikkje minst oss med mest tilknyting til folkebibliotek, ville det vere interessant å høyre meir om kven som «stiller spørsmål» ved dette og kva spørsmåla eller motstanden går på?
Du er kanskje inne på det når du nemner «folk som kan mykje om eitt fag». Før du seier at dette må profesjonelle bibliotekarar gjere.
Er det sånn at desse trur at «alt løyser seg med AI»?
Er dette då ein «avansert» myte på linje med den gamle at «med Google treng vi ikkje bibliotek»?

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Cdd29b60931f54564d5e808d873975a34%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637386441178087423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W8DbsKD63NkAfvC39uStbd65eJAkfqgeqtclG6qpnes%3D&reserved=0>


søn. 18. okt. 2020 kl. 13:20 skrev Helge Høivik via Biblioteknorge <biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>>:
Hei!

Det føres mange diskusjoner i og rundt norske universitetsbibliotek og organisering av digitale støttefunksjoner. Noe er landet, noe er i oppstart og noen steder står stridighetene sterkt.

Jeg ville starte i den motsatte enden: Hvilke funksjoner og ferdigheter (kompetanseklynger for å si det på fint) er det vi trenger?

Ved OsloMet ble det levert en enstemmig innstilling nå i juni på at en dukumenttjeneste for digitale læreverk (MOOCAHUSET, seinere Bokskapet) skal videreføres i universitetsbiblioteket. Innstillingen gjentar samme svar på samme spørsmål - og like enstemmig - som en annen utredning fra desember 2017.

Men det blir fortsatt stilt spørsmålstegn ved dette.  Det uroer.
Siden jeg tror dette er en allmenn problemstilling for UB-ene, men også fylkesbibliotek og noen folkebiblioteket videresender jeg en videokommentar om dette her.

Jeg tror dette gjelder framtida til informasjonskunnskap som et av nøkkelfundamentene for norsk biblitekvesen i en digital tid.

https://youtu.be/JXdXEVHdBH0<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJXdXEVHdBH0&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Cdd29b60931f54564d5e808d873975a34%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637386441178087423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vNaD6hX999laZNkHOidCSzEE048AJdbi1tJGhOrQpn0%3D&reserved=0>

vennlig hilsen

Helge Høivik
dosent emeritus i elæring og digital dokumentalisme

--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailman.kunnskapsallmenning.no%2Fmailman%2Flistinfo%2Fbiblioteknorge&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Cdd29b60931f54564d5e808d873975a34%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637386441178087423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZrQo%2FzmfHec6F0D9kKKeO0pIOeFOKbPkjFMSrIvsEeU%3D&reserved=0>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201018/cf160d46/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list