Moderert?

Thomas Gramstad thomas at kunnskapsallmenning.no
Sun Oct 18 21:14:10 CEST 2020


On Sun, 18 Oct 2020, Helge Høivik via Biblioteknorge wrote:

> Blur denne lista nå moderert?

Nei. Meldingen du fikk fra listetjeneren forklarte at meldingen 
din havnet i godkjenningskø fordi den hadde "for mange 
mottakere".

Vi hadde et tilfelle der en "hemmelig" privat adresse ble outet 
til et større antall mottakere, der lista var en av mottakerne. 
For å forebygge at lista bidrar til slikt, er det satt et tak på 
"3" mottakere for automatisk godkjenning/posting. Hvis du poster 
eller svarer direkte til mer enn avsender + lista (altså mer enn 
2 mottakere inkludert lista) så vil postingen bli holdt igjen til 
en listeadmin får sett på godkjenningskøen.

Dette vil i praksis innebære en forsinkelse av postingen, eller i 
noen tilfelle at avsender kan bli bedt om å poste på nytt med 
færre mottakere eller med bare lista som mottaker.

(Du kan unngå forsinkelse ved å poste på nytt til bare lista med 
en gang.)

-- 
Thomas Gramstad
thomas at kunnskapsallmenning.no
"When in doubt, go to the library."  -- Harry Potter


More information about the Biblioteknorge mailing list