Framtidas bibliotek

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Fri Oct 16 10:23:31 CEST 2020


Hei, Kristin

Desse 19 punkta som eg samla inn og lista opp i ein bloggpost er ikkje
spesielt oppmuntrande, men kan vel vere greit å ha som eit bakteppe
https://bibliotekettarsaka.com/2020/09/17/korona-omstillinga-for-biblioteka-vil-koste-herr-kulturminister/

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


fre. 16. okt. 2020 kl. 10:14 skrev Havstad, Kristin Johanne <
Kristin.Johanne.Havstad at arendal.kommune.no>:

> Hei biblioteknorge,
>
>
>
> I forbindelse med budsjettprosessen er biblioteksjefen i Arendal invitert
> til å møte politikerne i ‘Komité for samfunnsutvikling’ i neste uke. Tema
> for innlegget er ‘Fremtidens bibliotek’. Bakteppet er ikke lystelig,
> kommunen er (som mange andre kommuner) i en svært utfordrende økonomisk
> situasjon. Vi tar gjerne imot innspill! Hva vil det si å være et oppdatert
> folkebibliotek på vei inn i framtida?
>
>
>
> Spørsmålet er også lagt inn på  https://bibliotekutvikling.no/forum/
>
>
>
>
>
> [image: Akom_logo_uten-ramme.jpg]
>
> Vennlig hilsen
>
>
>
> *Kristin J. Havstad*
>
> Fagleder arrangement
>
>
>
> *Arendal bibliotek*
>
> Telefon: 37 01 39 15 / 99 26 32 14
>
> kristin.johanne.havstad at arendal.kommune.no
> www.arendalbibliotek.no
>
>
>
>
>
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201016/eb666450/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2978 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201016/eb666450/attachment.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list