Framtidas bibliotek

Havstad, Kristin Johanne Kristin.Johanne.Havstad at arendal.kommune.no
Fri Oct 16 10:14:44 CEST 2020


Hei biblioteknorge,

I forbindelse med budsjettprosessen er biblioteksjefen i Arendal invitert til å møte politikerne i 'Komité for samfunnsutvikling' i neste uke. Tema for innlegget er 'Fremtidens bibliotek'. Bakteppet er ikke lystelig, kommunen er (som mange andre kommuner) i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Vi tar gjerne imot innspill! Hva vil det si å være et oppdatert folkebibliotek på vei inn i framtida?

Spørsmålet er også lagt inn på  https://bibliotekutvikling.no/forum/


[Akom_logo_uten-ramme.jpg]
Vennlig hilsen

Kristin J. Havstad
Fagleder arrangement

Arendal bibliotek
Telefon: 37 01 39 15 / 99 26 32 14
kristin.johanne.havstad at arendal.kommune.no<mailto:kristin.johanne.havstad at arendal.kommune.no>
www.arendalbibliotek.no<http://www.arendalbibliotek.no>-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201016/6970738c/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2978 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201016/6970738c/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list