Gratis temautstilling?

Siri Beate Gjerde siri.beate.gjerde at aasentunet.no
Wed Oct 14 09:42:41 CEST 2020


Hei.

Treng du noko nytt å vise fram i lokala dine? Kva med ei gratis utstilling? Hos oss kan du låne ulike temautstillingar som enten står seg fint åleine eller saman med noko du vil legge til sjølv. Utstillingane har hovudfokus på språk, litteratur og forfattarar.
Eit oversyn over utstillingane finn du under. Dei er merka med vekenummer når dei er opptekne, så det einaste du treng å gjere er å tinge utstillinga på e-post post at nynorsk.no<mailto:post at nynorsk.no> med ønskje om dato. Vi sender i god tid og det einaste du treng å gjere er å betale returen når låneperioden er over.
Til orientering sender vi ikkje med Bibliotektransport, men dei leverer til oss om de nyttar dei til returen.
Tingingane blir behandla kronologisk.

Hugs at du kan gjerne tinge no til våren.

Oversyn: https://www.nynorsk.no/utstillingar/
Merk at utstillingane Biroller og Gjennom brend by ikkje kan lånast no.

[https://www.nynorsk.no/wp-content/uploads/2019/12/Tiller-Carl-Frode_Foto-Akam1k3.jpg][https://www.nynorsk.no/wp-content/uploads/2020/02/612-2020-Fuglar-i-lyrikken.jpg][https://www.nynorsk.no/wp-content/uploads/2020/02/Vinternatt_i_fjellene_III.jpgHaraldSolbergtilVinje-e1576076446237.jpg][https://www.nynorsk.no/wp-content/uploads/2019/12/612menneskeogsprkplansje13_2.jpg]

Alt godt!

Beste helsing

Siri Beate Gjerde
bibliotekar

[IAA epost_signatur]<http://www.aasentunet.no/>

[809 digitale tenester]<https://www.nynorsk.no/digitale-ressursar-for-barn-og-unge/>

Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda
Telefon 70 04 75 83 Mobil 90 02 80 47

Facebook<http://www.facebook.com/ivaraasentunet> | Instagram<http://www.instagram.com/aasentunet> | Festspela<http://www.festspela.no/dnf/no>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201014/c5ce0202/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1797 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201014/c5ce0202/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image005.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4636 bytes
Desc: image005.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201014/c5ce0202/attachment-0007.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image007.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5390 bytes
Desc: image007.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201014/c5ce0202/attachment-0008.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image009.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5204 bytes
Desc: image009.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201014/c5ce0202/attachment-0009.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image011.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4520 bytes
Desc: image011.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201014/c5ce0202/attachment-0010.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image012.jpg
Type: image/jpeg
Size: 20504 bytes
Desc: image012.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201014/c5ce0202/attachment-0011.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list