SV: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Vidar Lund vl at norskbibliotekforening.no
Tue Sep 29 10:52:38 CEST 2020


Her er oversikt over kven som har tilgang til kva: https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/. Der går det t.d. fram kva du kan få tilgang til på folkebiblioteket om du sit der. Det er ulike reglar for ulike media, så informasjonen står under kvar type innhald.

Beste helsing
Vidar Lund
Leiar i Norsk bibliotekforening
Tlf. 40211624

www.norskbibliotekforening.no<http://www.norskbibliotekforening.no/>
[Logo -web]Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Anders Ericson
Sendt: tirsdag 29. september 2020 10:15
Til: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Re: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

I tillegg til det Vidar nemner, må Open Access og Plan S vere «hovudsporet» for å nå målet vi snakkar om.

Når det gjeld å bruke lokale bibliotek, altså Vidar sitt siste avsnitt: Kan nokon her gjere detaljert greie for skilnaden mellom kva ein får gjennom Feide og kva ein får som vanleg brukar av eit folkebibliotek?

Og: Er dét ein får tilgang til i eit folkebibliotek identisk med dette (då er det mindre enn Feide):
https://www.nb.no/ressurser/e-ressurser/
Eg har altså ikkje klart å finne ei oversikt over kva eit folkebibliotek maksimalt kan få tilgang til. Ei slik oversikt bør NB lage, om ho ikkje finst.

Vidar nemner problema for yrkesfolk, men her er frilansarar (som underteikna, gjennom tjue år) endå dårlegare stilte, utan arbeidsgjevar til å betale noko som helst. Og rundt i kommunane finst det også tusenvis av kunnskapssøkjarar og -produsentar som treng tilgang.

Kombinasjonen «Feide-tilgang» og meirope bibliotek store delar av dagen kan vere med på å sikre det biblioteknettverket vi har igjen. Apropos forslag i førre veke om ein nærbibliotekreform
https://bibliotekettarsaka.com/2020/09/21/koyr-debatt-no-tid-for-naerbibliotekreform/

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


man. 28. sep. 2020 kl. 16:10 skrev Tore Ferner <torfer at pvv.org<mailto:torfer at pvv.org>>:
Hei,

Særordningen med tilgang til norske tidsskrifter for alle under Korona
er nå over:
https://www.nb.no/utvidet-tilgang/

Tilgang til digitalisert litteratur, både norsk og internasjonal, hos
UNIT eller Nasjonalbiblioteket via Feide gjør livet enkelt, gitt at man
er knyttet til rett type institusjon.

Er man ikke tilknytte rett type institusjon, blir det straks mye mer
pes, særlig for tidsskriftartikler siden man da må forholde seg til et
villniss av publikasjoner og elendige betalingsløsninger.
Noen som vet om en kommersiell portal som gir noe av de samme praktiske
forenklingene som Feide?

Feide:
https://www.feide.no/

Jeg ser for meg noen viktige aktører som kunne trenge enklere tilgang
til ((c)-beskyttet) forskning/litteratur:

- sivile organisasjoner
- skriveprosjekter ikke tilknyttet (utdannings)institusjoner
- amatører

  - - -

Sånn apropos, en slags norsk, kunnskapspolitisk idé:

Jeg tenker også at når litteratur er digitalisert så gir det mindre
mening å ekskludere grupper og individer, som ikke er tilknyttet
utdannings- eller forskningsinstitusjoner, fra de klassiske
UNIT-tjenestene: Den samme infrastruktur som gir studenter og forskere
eksklusiv tilgang til litteratur kunne allmenngjøres for alle, mot
individuell betaling, fx abonnementsordninger, men "administrert
kollektivt" (en slags semi-kommersiell utvidelse av bibliotekstanken).
Det kunne rent teknisk løses med en kommersiell tjenesteleverandør mot
Feide, og så kunne de filtrere bort alt digitalisert materiale som er
sensitivt (fx pga personvern).
Tjenesteleverandøren kunne være et AS som kjøres av et selskap med
spesiell konsesjon fra staten. Sett fra Feide sitt ståsted behøver ikke
det innebære noe merarbeid så lenge alle penge- og
administrasjonsbekymmer håndteres innen AS'et, og dette kan finansiere
eventuelle merutgifter for UNITs abonnementer.
Eller hvis ikke et AS, Nasjonalbiblioteket kunne kanskje kjøre en
Feide-plug-in for betalende individer??

Bare et idémyldringsinnfall.

Nå kan kanskje denne semi-kommersielle ideen virke uforenlig med
bibliotekstanken, men den tekniske og betalingsmessige forenklingen
ville jo være enorm, noe som kan ses på som en økonomisk "utjevning" av
organisatorisk art. Virker noe anakronistisk at akademikere og studenter
skal ha enerett på slike forenklinger. (Selv om man låner bøker gratis
på biblioteket er jo ikke buss- eller bilturen dit gratis ...)

Dessverre bruker Feide Google-tjenester, så sånn sett er en
generalisering av Feide en dårlig idé, men likevel...

Mvh
Tore Ferner
--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/c328e8f4/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3500 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/c328e8f4/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list