Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Tue Sep 29 11:48:50 CEST 2020


Men det du (og NB) viser til her, Vidar, er «berre» det norske materialet.
Det Tore Ferner var ute etter, var vitskapelege artiklar osv. i
internasjonale (og nokre nasjonale) basar, av desse vi altså finn
informasjon om her:
https://www.nb.no/ressurser/e-ressurser/

Men dette er jo berre eit lite utval, samanlikna med det «Feide-folket» har
tilgang til:
https://www.feide.no/tjenester-med-feide-innlogging?audiences=higher_education&

Kva meiner de ute i norske folkebibliotek? Behovet de registrerer er
sikkert svært ulikt, etter kommunestorleik ikkje minst, og avhengig av om
det bur ein handfull forfattarar i nærleiken med omfattande behov. Men så
er då heller ikkje det ein har eller kan ha tilgang til så godt
marknadsført. Ein slik kampanje kunne NBF ta ansvar for.

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tir. 29. sep. 2020 kl. 10:52 skrev Vidar Lund <vl at norskbibliotekforening.no
>:

> Her er oversikt over kven som har tilgang til kva:
> https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/. Der går det t.d.
> fram kva du kan få tilgang til på folkebiblioteket om du sit der. Det er
> ulike reglar for ulike media, så informasjonen står under kvar type innhald.
>
>
>
> Beste helsing
>
> Vidar Lund
>
> Leiar i Norsk bibliotekforening
>
> Tlf. 40211624
>
>
>
> www.norskbibliotekforening.no
>
> *[image: Logo -web]*
>
>
>
>
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *På vegne av *Anders
> Ericson
> *Sendt:* tirsdag 29. september 2020 10:15
> *Til:* Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> *Emne:* Re: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang
> til digitalisert litteratur/artikler?
>
>
>
> I tillegg til det Vidar nemner, må Open Access og Plan S vere
> «hovudsporet» for å nå målet vi snakkar om.
>
>
>
> Når det gjeld å bruke lokale bibliotek, altså Vidar sitt siste avsnitt:
> Kan nokon her gjere detaljert greie for skilnaden mellom kva ein får
> gjennom Feide og kva ein får som vanleg brukar av eit folkebibliotek?
>
>
>
> Og: Er dét ein får tilgang til i eit folkebibliotek identisk med dette (då
> er det mindre enn Feide):
>
> https://www.nb.no/ressurser/e-ressurser/
>
> Eg har altså ikkje klart å finne ei oversikt over kva eit folkebibliotek
> maksimalt kan få tilgang til. Ei slik oversikt bør NB lage, om ho ikkje
> finst.
>
>
>
> Vidar nemner problema for yrkesfolk, men her er frilansarar (som
> underteikna, gjennom tjue år) endå dårlegare stilte, utan arbeidsgjevar til
> å betale noko som helst. Og rundt i kommunane finst det også tusenvis av
> kunnskapssøkjarar og -produsentar som treng tilgang.
>
>
>
> Kombinasjonen «Feide-tilgang» og meirope bibliotek store delar av dagen
> kan vere med på å sikre det biblioteknettverket vi har igjen. Apropos
> forslag i førre veke om ein nærbibliotekreform
>
>
> https://bibliotekettarsaka.com/2020/09/21/koyr-debatt-no-tid-for-naerbibliotekreform/
>
>
> Helsing
>
> Anders Ericson
> +4797775170
>
> https://bibliotekettarsaka.com
>
>
>
>
>
> man. 28. sep. 2020 kl. 16:10 skrev Tore Ferner <torfer at pvv.org>:
>
> Hei,
>
> Særordningen med tilgang til norske tidsskrifter for alle under Korona
> er nå over:
> https://www.nb.no/utvidet-tilgang/
>
> Tilgang til digitalisert litteratur, både norsk og internasjonal, hos
> UNIT eller Nasjonalbiblioteket via Feide gjør livet enkelt, gitt at man
> er knyttet til rett type institusjon.
>
> Er man ikke tilknytte rett type institusjon, blir det straks mye mer
> pes, særlig for tidsskriftartikler siden man da må forholde seg til et
> villniss av publikasjoner og elendige betalingsløsninger.
> Noen som vet om en kommersiell portal som gir noe av de samme praktiske
> forenklingene som Feide?
>
> Feide:
> https://www.feide.no/
>
> Jeg ser for meg noen viktige aktører som kunne trenge enklere tilgang
> til ((c)-beskyttet) forskning/litteratur:
>
> - sivile organisasjoner
> - skriveprosjekter ikke tilknyttet (utdannings)institusjoner
> - amatører
>
>   - - -
>
> Sånn apropos, en slags norsk, kunnskapspolitisk idé:
>
> Jeg tenker også at når litteratur er digitalisert så gir det mindre
> mening å ekskludere grupper og individer, som ikke er tilknyttet
> utdannings- eller forskningsinstitusjoner, fra de klassiske
> UNIT-tjenestene: Den samme infrastruktur som gir studenter og forskere
> eksklusiv tilgang til litteratur kunne allmenngjøres for alle, mot
> individuell betaling, fx abonnementsordninger, men "administrert
> kollektivt" (en slags semi-kommersiell utvidelse av bibliotekstanken).
> Det kunne rent teknisk løses med en kommersiell tjenesteleverandør mot
> Feide, og så kunne de filtrere bort alt digitalisert materiale som er
> sensitivt (fx pga personvern).
> Tjenesteleverandøren kunne være et AS som kjøres av et selskap med
> spesiell konsesjon fra staten. Sett fra Feide sitt ståsted behøver ikke
> det innebære noe merarbeid så lenge alle penge- og
> administrasjonsbekymmer håndteres innen AS'et, og dette kan finansiere
> eventuelle merutgifter for UNITs abonnementer.
> Eller hvis ikke et AS, Nasjonalbiblioteket kunne kanskje kjøre en
> Feide-plug-in for betalende individer??
>
> Bare et idémyldringsinnfall.
>
> Nå kan kanskje denne semi-kommersielle ideen virke uforenlig med
> bibliotekstanken, men den tekniske og betalingsmessige forenklingen
> ville jo være enorm, noe som kan ses på som en økonomisk "utjevning" av
> organisatorisk art. Virker noe anakronistisk at akademikere og studenter
> skal ha enerett på slike forenklinger. (Selv om man låner bøker gratis
> på biblioteket er jo ikke buss- eller bilturen dit gratis ...)
>
> Dessverre bruker Feide Google-tjenester, så sånn sett er en
> generalisering av Feide en dårlig idé, men likevel...
>
> Mvh
> Tore Ferner
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/60a20a04/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3500 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/60a20a04/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list