SV: 40 år siden eller er det 50?

Per Olav Sanner Per.Olav.Sanner at hamar.kommune.no
Mon Sep 28 10:30:48 CEST 2020


Telstar var den første, eksperimentelle kommunikasjonssatellitten, og ble skutt opp i 1962 (https://en.wikipedia.org/wiki/Telstar). Jeg antar at det var satellitter av denne typen Tveterås siktet til, selv om han opererte med en "e" for mye.

Vennlig hilsen
Per Olav Sanner
Biblioteksjef
Hamar bibliotek
Hamar kommune

Mobil: 916 07 190
per.olav.sanner at hamar.kommune.no


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Thomas Gramstad
Sendt: 25. september 2020 21:55
Til: Halvor Kongshavn <halvor.kongshavn at ub.uio.no>
Kopi: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>; Eirik Gaare <egaare at gmail.com>; Rugaas Ben <bendik.rugaas at gmail.com>
Emne: Re: 40 år siden eller er det 50?

Herlig sitat fra Tveterås!

"Telestars" er nok litt forsinket, men hvis Elon Musk får det som han vil så kommer kanskje Starlink om noen år.

https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink

Men -- "utenlandske samlinger" -- på samme måte som beredskap krever at vi produserer en del av maten vi spiser i Norge, selv om det er dyrere og mer strevsomt, så krever "digital beredskap" 
at vi har egne kopier og arkiver av ting som er viktige for oss. 
Det gjelder både organisasjoner og privatpersoner.

Kort veileder i arkiv og dokumentasjonsforvaltning for organisasjoner og bedrifter https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2017/01/priv-2016_11-vedlegg-kort-veileder-privat-arkiv-dokumentasjonsforvaltning-endelig-versjon.pdf

Per Inge Østmoen: Viktige brukerkrav til digitalt materiale https://old.efn.no/digitaltmateriale-kravliste.html

--
Thomas Gramstad
thomas at kunnskapsallmenning.no
"People of the future will know only that which we preserve. [...] [I]t should be noted that allowing the records of the past to disappear is a kind of censorship. Libraries are the collective archive of human achievement and the knowledge of the ages."
        -- Walt Crawford & Michael Gorman:
     Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, p. 11On Thu, 24 Sep 2020, Halvor Kongshavn wrote:

> Hei
>
> Når vi er i gang: minner om hva salige Harald Tveterås - 
> tidligere UBO-sjef og senere første riksbibliotekar - skrev 
> allerede i 1963:
>
> «Tekster av vitenskapelig interesse vil kunne overføres til 
> forskere som måtte trenge dem, og det betyr at vi endelig kan 
> skimte slutten på den voldsomme vekst som preger de 
> vitenskapelige biblioteker i vår tid. I fremtiden - om ikke i 
> vår tid - vil det sannsynligvis være egne telestars [= 
> kommunikasjonssatelitter] til bruk for dokumentasjonstjenesten 
> verden over, og de vitenskapelige biblioteker vil i stor 
> utstrekning kunne basere seg på utenlandske samlinger».
>
> Hilsen
>
> Halvor Kongshavn
>
>
> ________________________________
> From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of Berit Ch. Nielsen <beritchn at gmail.com>
> Sent: 23 September 2020 16:34
> To: Anders Ericson
> Cc: Biblioteknorge; Eirik Gaare; Thomas Gramstad; annejord at getmail.no; Rugaas Ben
> Subject: Re: 40 år siden eller er det 50?
>
> Hei,
> Jo jeg er her, og det er nok andre her som kan bidra: Knut Hegna, Hans Martin Fagerli, Even Flood, Liv Holm, BIBSYS-folka, Torkil Hasle, og mange flere.
> Startpunkt ??: Initiativet «Mekanisering av Norsk samkatalog for periodika", 1967/68, NOSP, ListTech....
> For egen del startet det med Per Strømholms forelesninger om Norbert Wiener og kybernetikk på Bibliotekskolen 1966/67.
> I registrene for Synopsis (Riksbibliotektjenesten), og KBF`s Kontakten er det mye å hente, likedan i skriftene fra Dokumentdata, jubileumsberetninger+++
> Med hilsen
> Berit Ch. Nielsen
>
> 22. sep. 2020 kl. 20:55 skrev Anders Ericson <frilanders at GMAIL.COM<mailto:frilanders at GMAIL.COM>>:
> Det finst faktisk også ein start på ein historikk om den norske bibliotek-IT-historia, men han er så uferdig at vi som var med på han, for nokre år sidan, må diskutere om tida er inne til å ta han fram i lyset igjen (hallo, med-historikarar, er de der ute)? Med eit håp om at fleire no kan bidra?
> Dette eksisterer i dag som ei tidslinje/kronologi i eit rekneark, altså svært enkelt og ikkje eigna til publisering. Vi kom aldri så langt at vi fekk sett på annan - gratis - tidslinje-programvare. Nokon som har peil på dét? Eventuell proff programvare, om vi kunne få nokon til å sponse? Det ideelle programmet bør gjere det relativt enkelt å melde på nye punkt og/eller tilleggs-info til eksisterande punkt. Men helst overlate til ein redaksjon å leggje inn (eg har vore med på wikiar der opprydding etter entusiastar blei ei diger oppgåve).
>
> Hilsen
> Anders Ericson
> +4797775170
> https://bibliotekettarsaka.com<https://bibliotekettarsaka.com/>
>
>
> tir. 22. sep. 2020 kl. 18:44 skrev Thomas Gramstad <thomas at kunnskapsallmenning.no<mailto:thomas at kunnskapsallmenning.no>>:
> Spennende bibliotek- og datahistorie!
>
> Det finnes forøvrig også et eget datahistorisk forum:
> https://mailman.efn.no/cgi-bin/mailman/listinfo/datahistorie
>
> De vil sikkert gjerne også høre om/få kopi av dette, så send
> gjerne til dem også (på datahistorie at mailman.efn.no<mailto:datahistorie at mailman.efn.no> ).
>
> --
> Thomas Gramstad
> thomas at kunnskapsallmenning.no<mailto:thomas at kunnskapsallmenning.no>
> "People of the future will know only that which we preserve.[...]
> [I]t should be noted that allowing the records of the past to
> disappear is a kind of censorship. Libraries are the collective
> archive of human achievement and the knowledge of the ages."
>        -- Walt Crawford & Michael Gorman:
>     Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, p. 11
>
>
> On Tue, 22 Sep 2020, Frode Bakken via Biblioteknorge wrote:
>
>> EDB
>>
>> Første gang jeg ble virkelig klar over at noe var på gang var på bibliotekskolens studietur til London mai 1971
>>
>> Rugaas var med og hadde ordnet med besøk på British Library og vi fikk høre om prosjektsamarbeidet mellom British Library og Library of Congress om MARC-formatet - hvordan organisere katalogdata slik at dette kan innlemmes i en EDB-maskinleslig ramme
>>
>> Vi fikk lov til å stikke hodet inn i et lite rom hvor datamaskinen (som var koblet opp til Library of Congress) stod.
>>
>> Siden har veldig mye skjedd
>>
>> En av de fremragende folkene som har dokumentert starten på EDB i norsk bibliotekverden er Knut Hegna
>>
>> Han har dokumentert grundig de første grepene
>>
>> Hans beretning finnes her fra side 121:
>>
>> https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf
>>
>> Legger dessuten ved informasjonsskriv fra overbibliotekar John Brandrud fra 13. juli 1981
>>
>> Det startet i sentrum - UB Oslo som da var nasjonalbibliotek
>>
>> Seinere spredde dette seg til forskningsbibliotekene
>>
>> Deretter kom folkebibliotekene med
>>
>> En eventyrlig reise
>>
>> Frode Bakken
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
-- 
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge


More information about the Biblioteknorge mailing list