Skolebibliotek debatteres!

Odd Letnes odd.letnes at bokogbibliotek.no
Thu Sep 24 07:21:56 CEST 2020


Jeg planlegger en reportasje om dette i Bok og Bibliotek. Finnes det noen
skolebibliotekarer der ute som ønsker å uttale seg, så ta bare kontakt.
- Odd

*Se Bok og Biblioteks nye digitalutgaver her:*
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/journal
- - - - -
Med vennlig hilsen
Odd Letnes, redaktør, Bok og Bibliotek
Tlf 41 33 77 86

http://www.bokogbibliotek.no/
Utgivelsesplan 2020 <https://www.bokogbibliotek.no/frister2>

man. 14. sep. 2020 kl. 18:04 skrev Heidi Kristin Olsen <heidiko at oslomet.no>:

> Hei,
>
>
>
> Skolebibliotek debatteres i flere kanaler for tiden, særlig på bakgrunn av
> forslaget til ny opplæringslov – det man foreslår å erstatte begrepet
> skolebibliotek med bibliotek. Vi er mange som frykter følgene av det.
>
>
>
> Vedlagt er en helt fersk artikkel fra nettavisen Vårt Oslo, den er
> egentlig bak betalingsmur, men jeg har fått tillatelse fra redaksjonen til
> å dele en pdf av den her. Se avisen på denne adressen:
> https://vartoslo.no/
>
>
>
> Tidsskriftet Utdanningsnytt har også hatt flere artikler nylig, blant
> annet kan vi lese at professor Joron Pihl er svært bekymret for en mulig
> konsekvens av forslaget (
> https://www.utdanningsnytt.no/bibliotek-demokrati-dybdelaering/vil-ha-skjerpet-lovgivning-for-skolebibliotekene/254236).
> 7/9 hadde de en større artikkel med blant annet intervju med
> skolebibliotekforeningen,
> https://www.utdanningsnytt.no/bibliotek-skolebibliotek/frykter-at-skolebibliotek-forsvinner/253510.
> Bl.a. Aftenposten og Utdanningsnytt hadde skolebibliotek på agendaen i
> sommer.
>
>
>
> Vi håper debatten og oppmerksomheten sprer seg videre!
>
>
>
> Hilsen Heidi K.O.
>
> ***********
>
> Heidi Kristin Olsen
>
> Førstelektor
>
> Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag
>
> OsloMet – storbyuniversitetet
>
>
>
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200924/8944bc08/attachment-0002.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list