Re: 40 år siden eller er det 50?

Berit Ch. Nielsen beritchn at gmail.com
Wed Sep 23 16:34:26 CEST 2020


Hei,
Jo jeg er her, og det er nok andre her som kan bidra: Knut Hegna, Hans Martin Fagerli, Even Flood, Liv Holm, BIBSYS-folka, Torkil Hasle, og mange flere. 
Startpunkt ??: Initiativet «Mekanisering av Norsk samkatalog for periodika", 1967/68, NOSP, ListTech.... 
For egen del startet det med Per Strømholms forelesninger om Norbert Wiener og kybernetikk på Bibliotekskolen 1966/67… 
I registrene for Synopsis (Riksbibliotektjenesten), og KBF`s Kontakten er det mye å hente, likedan i skriftene fra Dokumentdata, jubileumsberetninger+++
Med hilsen
Berit Ch. Nielsen
 
> 22. sep. 2020 kl. 20:55 skrev Anders Ericson <frilanders at GMAIL.COM>:
> Det finst faktisk også ein start på ein historikk om den norske bibliotek-IT-historia, men han er så uferdig at vi som var med på han, for nokre år sidan, må diskutere om tida er inne til å ta han fram i lyset igjen (hallo, med-historikarar, er de der ute)? Med eit håp om at fleire no kan bidra? 
> Dette eksisterer i dag som ei tidslinje/kronologi i eit rekneark, altså svært enkelt og ikkje eigna til publisering. Vi kom aldri så langt at vi fekk sett på annan - gratis - tidslinje-programvare. Nokon som har peil på dét? Eventuell proff programvare, om vi kunne få nokon til å sponse? Det ideelle programmet bør gjere det relativt enkelt å melde på nye punkt og/eller tilleggs-info til eksisterande punkt. Men helst overlate til ein redaksjon å leggje inn (eg har vore med på wikiar der opprydding etter entusiastar blei ei diger oppgåve).
> 
> Hilsen
> Anders Ericson
> +4797775170
> https://bibliotekettarsaka.com <https://bibliotekettarsaka.com/>
> 
> 
> tir. 22. sep. 2020 kl. 18:44 skrev Thomas Gramstad <thomas at kunnskapsallmenning.no <mailto:thomas at kunnskapsallmenning.no>>:
> Spennende bibliotek- og datahistorie!
> 
> Det finnes forøvrig også et eget datahistorisk forum:
> https://mailman.efn.no/cgi-bin/mailman/listinfo/datahistorie <https://mailman.efn.no/cgi-bin/mailman/listinfo/datahistorie>
> 
> De vil sikkert gjerne også høre om/få kopi av dette, så send
> gjerne til dem også (på datahistorie at mailman.efn.no <mailto:datahistorie at mailman.efn.no> ).
> 
> -- 
> Thomas Gramstad
> thomas at kunnskapsallmenning.no <mailto:thomas at kunnskapsallmenning.no>
> "People of the future will know only that which we preserve.[...]
> [I]t should be noted that allowing the records of the past to
> disappear is a kind of censorship. Libraries are the collective
> archive of human achievement and the knowledge of the ages."
>        -- Walt Crawford & Michael Gorman:
>     Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, p. 11
> 
> 
> On Tue, 22 Sep 2020, Frode Bakken via Biblioteknorge wrote:
> 
> > EDB
> >
> > Første gang jeg ble virkelig klar over at noe var på gang var på bibliotekskolens studietur til London mai 1971
> >
> > Rugaas var med og hadde ordnet med besøk på British Library og vi fikk høre om prosjektsamarbeidet mellom British Library og Library of Congress om MARC-formatet - hvordan organisere katalogdata slik at dette kan innlemmes i en EDB-maskinleslig ramme
> >
> > Vi fikk lov til å stikke hodet inn i et lite rom hvor datamaskinen (som var koblet opp til Library of Congress) stod.
> >
> > Siden har veldig mye skjedd
> >
> > En av de fremragende folkene som har dokumentert starten på EDB i norsk bibliotekverden er Knut Hegna
> >
> > Han har dokumentert grundig de første grepene
> >
> > Hans beretning finnes her fra side 121:
> >
> > https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf <https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf>
> >
> > Legger dessuten ved informasjonsskriv fra overbibliotekar John Brandrud fra 13. juli 1981
> >
> > Det startet i sentrum - UB Oslo som da var nasjonalbibliotek
> >
> > Seinere spredde dette seg til forskningsbibliotekene
> >
> > Deretter kom folkebibliotekene med
> >
> > En eventyrlig reise
> >
> > Frode Bakken
> 
> -- 
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no <mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge>
> -- 
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200923/a8522c46/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list