Re: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Wed Sep 23 12:25:55 CEST 2020


Problemet (eitt problem) er at NB ikkje svarer på denne lista. Ikkje på den
førre heller. Og heller ikkje finst det forum-gruppe for digitalisering,
Nettbiblioteket eller Bokylla.no på Bibliotekutvikling.no. Om det fantest
kunne dei (vel?) ikkje unngå å svare. Burde nokon opprette ei slik gruppe?
Kven som helst kan det. Så fekk vi sjå om konseptet fungerer.

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


ons. 23. sep. 2020 kl. 10:48 skrev Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>:

> Siden opprettelsen i 1990 har NBR vært den viktigste biten av
> Nasjonalbiblioteket for det mellomstore forskings- og
> undervisningsbiblioteket Bibliotek for samfunnsvitenskap etc ved UB Bergen
> er. Vi er svært godt fornøyd med det.
> Til sammenligning fortoner Nasjonalbiblioteket seg mer som et glorifisert
> folkebibliotek for spesielt interesserte på Oslo Vest.
>
> Frustrasjonen er i første rekke knyttet til NBs digitaliseringspolitikk.
> For å si det rett ut: det er meningsløst å digitalisere for bruk på NBs
> lesesal. (Jeg vet at Statsråd Giske i sin tid, da forskriftene ble skrevet,
> ikke visste hva et datanettverk var . Det gjorde visst ikke de ansvarlige
> på NB heller) Spesifikt er problemet at den institusjonelle produksjonen
> fra Universitetet i Bergen - ymse instituttserier - er digitalisert av NB,
> men ikke tilgjengelig for brukere utenfor gangavstand til Henrik Ibsens
> Gate 1. Ettersom det faktisk (tro det eller ei) er en viss etterspørsel
> etter dette materialet, som begynner å bli gammelt og gebrekkelig, må vi ha
> det til utlån. Dermed må det oppbevares tilgjengelig for brukerne. Noe som
> er betenkelig - gitt at mye av det bare finnes lokalt og ved NB. NB har
> sogar dokument i disse serien som ikke finnes lokalt i Bergen.
>
> Siden loven tolke slik at det er den enkelte forfatteren som har
> opphavsretten, kan publikasjonene etter Giskes oktroy ikke gjøres fritt
> tilgjengelig på nettet uten tillatelse fra dem. NB hevder ikke å ha
> kapasitet til å innhente slik. (NB båndla rutinemessig også publikasjoner
> der Staten hadde opphavsretten - vet ikke om det fortsatt er tilfelle).
>
> Det har vært gjort forsøk på å få NB til å stille filene det er snakk om
> til rådighet for institusjonene som produserte dem. Det har det ikke kommer
> noe ut av. Det gjenstår å spørre NB hvor mye det skal ha for å selge filene
> til f.eks. UB Bergen for bruk i bibliotek. Ettersom NB digitaliserte med
> statlige prosjektmidler, ikke egne midler, er det ikke urimelig å formene
> at noen av de som gav NB pengene trodde at dokumentene skulle bli mer
> tilgjengelige enn de er blitt.
>
> Jeg er meget misnøyd med NB på dette punktet. Ellers har jeg egentlig ikke
> noe forhold til NB. For de driver ikke med dokumentlevering der. De driver
> med nasjonalbibliografi. Og den er i sannhet fullstendig irrelevant for et
> bibliotek hvis aktivitet er rettet mot samfunnsvitenskapelig forsking og
> undervisning.
>
> Men det hadde vært kult i den sammenheng om søk i oria.no gav like mange
> treff på norskspråklige, norskproduserte publikasjoner som et søk i Google
> Scholar.
>
> Mvh
> PHB
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of
> Torbjørn Navelsaker
> Sent: Tuesday, September 22, 2020 9:34 AM
> To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> Subject: Re: Er det på tide med en ekstern evaluering av
> Nasjonalbiblioteket
>
> Jeg er i enig med deg i det du skriver og mener ditt avsluttende spørsmål
> er viktig. Jeg mener at spørsmålene som stilles bør kunne stilles, men at
> andre spørsmål kan være vel så viktige. Jeg mener samtidig at eventuelle
> eksperter som skal foreta en evaluering må kunne gjøre dette ut i fra sine
> forutsetninger og sine kunnskaper.
> Om dagens tradisjonelle organisering er tjenlig bør i alle fall belyses.
> Den er ikke i tråd med opprinnelige planer, men det er sannsynligvis
> fornuftig.
> Jeg tror dagens virkelighet med covid-19 pandemi, teknisk utvikling og
> internasjonal politisk spenning gjør det viktig å evaluere NB for å bidra
> til å sikre og styrke institusjonen slik at den fortsetter å være et
> sentralt kulturpolitisk virkemiddel.
>
> Torbjørn Navelsaker
>
>
> > 21. sep. 2020 kl. 16:41 skrev Unni Knutsen <unni.knutsen at ub.uio.no>:
> >
> > Alle institusjoner bør fra tid til annet evalueres, enten det er
> "internrevisjon" eller en uavhengig, ekstern evaluering.
> >
> > Med tanke på alle de endringer som har funnet sted i det politiske
> landskapet, i nasjonal infrastruktur, i biblioteklandskapet og ikke minst i
> NBs portefølje og ansvarsområder de siste årene, ville det være betimelig,
> og også sterkt ønskelig, om det ble nedsatt en ekstern evalueringsgruppe
> med bredt sammensatt ekspertise.
> >
> > Men hvorfor legger du opp til så sterke føringer på "mandatet"? Jeg
> leser dette som at du legger opp til at det eventuelt skal utredes om ikke
> Oslo-miljøet bør reduseres til en slags filial - uten toppledelse og uten
> samlinger. Er ikke organisering noe som bør komme i etterkant av analyser
> av formål, brukergrupper og tjenesteportefølje?
> >
> > Vennlig hilsen
> >
> > Unni Knutsen
> >
> > __________________
> > From: Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of
> Torbjørn Navelsaker <torbjorn.navelsaker at gmail.com>
> > Sent: 21 September 2020 14:40
> > To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> > Subject: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket
> >
> > Etter over 30 år med virksomhet etter opprettelsen av NBs avdeling i Mo
> i Rana og den etterfølgende opprettelse av NB Oslo bør hele NBs virksomhet
> evalueres. Det vil sannsynligvis være formålstjenlig at det opprettes en
> uavhengig evalueringsgruppe der det i tillegg til norsk ekspertise
> oppnevnes medlemmer knyttet til andre lands nasjonale tjenester. Det store
> spørsmålet er om dagens organisasjon kan oppfylle fremtidens krav til
> tjenester for innbyggere både i sentrale strøk og i distriktene samtidig
> som institusjonen skal levere en effektiv nasjonal bibliotektjeneste med
> best mulig driftsøkonomi.
> >
> > Noen av de spørsmålene som bør kunne belyses er:
> > Tilfredsstiller NBs virksomhet ønskede nasjonale brukerbehov?
> > Bør NBs ledelse, administrasjon og bibliotekfaglige virksomhet flyttes
> til Mo iRana?
> > Bør det være samlinger i Oslo?
> > Bør NBs virksomhet og ressurser rettet mot folkebibliotekene flyttes til
> Fylkesbibliotekene?
> > Er det formålstjenlig at NB forvalter Lov om folkebibliotek?
> > Bør mye av NBs virksomhet i Oslo kunne overføres til andre
> kulturinstitusjoner?
> > Bør NB Oslo sine publikumsrettede aktiviteter og forskningsaktiviteter
> overføres til    UiO, OsloMet, Deichmanske bibliotek, Litteraturhuset i
> Oslo og eller/andre    kulturinstitusjoner?
> > Hvordan kan organisasjonens samhandling og kommunikasjon med norske
>  forsknings- og folkebibliotek og andre kulturinstitusjoner optimaliseres?
> > Har og rekrutterer NB personale som kan møte framtidens krav?
> >
> > Dette er noen av de spørsmålene jeg mener det kan være behov for at
> eksterne krefter belyser og som kanskje kan bidra til å gi mer effektive,
> mer økonomiske og mer framtidsrettede tjenester for landets befolkning.
> >
> > Torbjørn Navelsaker
> >
> > --
> > Biblioteknorge mailing list
> > biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> > http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200923/50c3fe31/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list