RE: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Pål Hermod Bakka Pal.Bakka at uib.no
Wed Sep 23 10:30:37 CEST 2020


Siden opprettelsen i 1990 har NBR vært den viktigste biten av Nasjonalbiblioteket for det mellomstore forskings- og undervisningsbiblioteket Bibliotek for samfunnsvitenskap etc ved UB Bergen er. Vi er svært godt fornøyd med det. 
Til sammenligning fortoner Nasjonalbiblioteket seg mer som et glorifisert folkebibliotek for spesielt interesserte på Oslo Vest. 

Frustrasjonen er i første rekke knyttet til NBs digitaliseringspolitikk. For å si det rett ut: det er meningsløst å digitalisere for bruk på NBs lesesal. (Jeg vet at Statsråd Giske i sin tid, da forskriftene ble skrevet, ikke visste hva et datanettverk var . Det gjorde visst ikke de ansvarlige på NB heller) Spesifikt er problemet at den institusjonelle produksjonen fra Universitetet i Bergen - ymse instituttserier - er digitalisert av NB, men ikke tilgjengelig for brukere utenfor gangavstand til Henrik Ibsens Gate 1. Ettersom det faktisk (tro det eller ei) er en viss etterspørsel etter dette materialet, som begynner å bli gammelt og gebrekkelig, må vi ha det til utlån. Dermed må det oppbevares tilgjengelig for brukerne. Noe som er betenkelig - gitt at mye av det bare finnes lokalt og ved NB. NB har sogar dokument i disse serien som ikke finnes lokalt i Bergen.

Siden loven tolke slik at det er den enkelte forfatteren som har opphavsretten, kan publikasjonene etter Giskes oktroy ikke gjøres fritt tilgjengelig på nettet uten tillatelse fra dem. NB hevder ikke å ha kapasitet til å innhente slik. (NB båndla rutinemessig også publikasjoner der Staten hadde opphavsretten - vet ikke om det fortsatt er tilfelle). 

Det har vært gjort forsøk på å få NB til å stille filene det er snakk om til rådighet for institusjonene som produserte dem. Det har det ikke kommer noe ut av. Det gjenstår å spørre NB hvor mye det skal ha for å selge filene til f.eks. UB Bergen for bruk i bibliotek. Ettersom NB digitaliserte med statlige prosjektmidler, ikke egne midler, er det ikke urimelig å formene at noen av de som gav NB pengene trodde at dokumentene skulle bli mer tilgjengelige enn de er blitt. 

Jeg er meget misnøyd med NB på dette punktet. Ellers har jeg egentlig ikke noe forhold til NB. For de driver ikke med dokumentlevering der. De driver med nasjonalbibliografi. Og den er i sannhet fullstendig irrelevant for et bibliotek hvis aktivitet er rettet mot samfunnsvitenskapelig forsking og undervisning. 

Men det hadde vært kult i den sammenheng om søk i oria.no gav like mange treff på norskspråklige, norskproduserte publikasjoner som et søk i Google Scholar.

Mvh
PHB-----Original Message-----
From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Torbjørn Navelsaker
Sent: Tuesday, September 22, 2020 9:34 AM
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: Re: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Jeg er i enig med deg i det du skriver og mener ditt avsluttende spørsmål er viktig. Jeg mener at spørsmålene som stilles bør kunne stilles, men at andre spørsmål kan være vel så viktige. Jeg mener samtidig at eventuelle eksperter som skal foreta en evaluering må kunne gjøre dette ut i fra sine forutsetninger og sine kunnskaper. 
Om dagens tradisjonelle organisering er tjenlig bør i alle fall belyses. Den er ikke i tråd med opprinnelige planer, men det er sannsynligvis fornuftig. 
Jeg tror dagens virkelighet med covid-19 pandemi, teknisk utvikling og internasjonal politisk spenning gjør det viktig å evaluere NB for å bidra til å sikre og styrke institusjonen slik at den fortsetter å være et sentralt kulturpolitisk virkemiddel.

Torbjørn Navelsaker


> 21. sep. 2020 kl. 16:41 skrev Unni Knutsen <unni.knutsen at ub.uio.no>:
> 
> Alle institusjoner bør fra tid til annet evalueres, enten det er "internrevisjon" eller en uavhengig, ekstern evaluering. 
> 
> Med tanke på alle de endringer som har funnet sted i det politiske landskapet, i nasjonal infrastruktur, i biblioteklandskapet og ikke minst i NBs portefølje og ansvarsområder de siste årene, ville det være betimelig, og også sterkt ønskelig, om det ble nedsatt en ekstern evalueringsgruppe med bredt sammensatt ekspertise.
> 
> Men hvorfor legger du opp til så sterke føringer på "mandatet"? Jeg leser dette som at du legger opp til at det eventuelt skal utredes om ikke Oslo-miljøet bør reduseres til en slags filial - uten toppledelse og uten samlinger. Er ikke organisering noe som bør komme i etterkant av analyser av formål, brukergrupper og tjenesteportefølje?
> 
> Vennlig hilsen
> 
> Unni Knutsen
> 
> __________________
> From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of Torbjørn Navelsaker <torbjorn.navelsaker at gmail.com>
> Sent: 21 September 2020 14:40
> To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> Subject: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket
> 
> Etter over 30 år med virksomhet etter opprettelsen av NBs avdeling i Mo i Rana og den etterfølgende opprettelse av NB Oslo bør hele NBs virksomhet evalueres. Det vil sannsynligvis være formålstjenlig at det opprettes en uavhengig evalueringsgruppe der det i tillegg til norsk ekspertise oppnevnes medlemmer knyttet til andre lands nasjonale tjenester. Det store spørsmålet er om dagens organisasjon kan oppfylle fremtidens krav til tjenester for innbyggere både i sentrale strøk og i distriktene samtidig som institusjonen skal levere en effektiv nasjonal bibliotektjeneste med best mulig driftsøkonomi.
> 
> Noen av de spørsmålene som bør kunne belyses er:
> Tilfredsstiller NBs virksomhet ønskede nasjonale brukerbehov?
> Bør NBs ledelse, administrasjon og bibliotekfaglige virksomhet flyttes til Mo iRana?
> Bør det være samlinger i Oslo?
> Bør NBs virksomhet og ressurser rettet mot folkebibliotekene flyttes til Fylkesbibliotekene?
> Er det formålstjenlig at NB forvalter Lov om folkebibliotek?
> Bør mye av NBs virksomhet i Oslo kunne overføres til andre kulturinstitusjoner?
> Bør NB Oslo sine publikumsrettede aktiviteter og forskningsaktiviteter overføres til    UiO, OsloMet, Deichmanske bibliotek, Litteraturhuset i Oslo og eller/andre    kulturinstitusjoner?
> Hvordan kan organisasjonens samhandling og kommunikasjon med norske    forsknings- og folkebibliotek og andre kulturinstitusjoner optimaliseres?
> Har og rekrutterer NB personale som kan møte framtidens krav?
> 
> Dette er noen av de spørsmålene jeg mener det kan være behov for at eksterne krefter belyser og som kanskje kan bidra til å gi mer effektive, mer økonomiske og mer framtidsrettede tjenester for landets befolkning.
> 
> Torbjørn Navelsaker
> 
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
-- 
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge


More information about the Biblioteknorge mailing list